Z uśmiechem i radością wędrowaliśmy na Święty Krzyż, aby uczestniczyć we Mszy Świętej, której przewodniczył biskup kielecki Jan Piotrowski.

Dziesięcioosobowa grupa – przedstawiciele sztabu Rajdu, Rady Komandorskiej, klubów i kół PTTK oraz zaproszeni goście – wędrowała 14-kilometrową trasą z Dębna. Na Święty Krzyż dotarła też kilkudziesięcioosobowa grupa przewodników świętokrzyskich i ich rodzin, a także sympatycy Rajdu.

Podczas homilii ks. Jacek Kopeć, Koordynator Rajdu z ramienia Diecezji Kieleckiej, mówił o roli i znaczeniu Krzyża w naszym życiu.

Bardzo tutaj brakowało Was – turystów-pielgrzymów, który co roku tak licznie wędrujecie rajdowymi szlakami.

Jako przedstawiciele XXI Świętokrzyskiego Rajdu Pielgrzymkowego „Święty Krzyż 2020” w tej symbolicznej wędrówce oraz podczas Eucharystii ogarnialiśmy Was naszymi myślami.

Mamy nadzieję, że za rok z podwójną radością powrócimy na szlaki w Górach Świętokrzyskich i spotkamy się wszyscy w Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na XXII Świętokrzyskim Rajdzie Pielgrzymkowym „Święty Krzyż 2021”, który odbędzie się 25 września 2021 r.

Raport Komandora Rajdu Iwony Baran

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z XXI Świętokrzyskiego Rajd Pielgrzymkowego „Święty Krzyż 2020”.

Zachęcamy do przeczytania i obejrzenia relacji z rajdu:

Radio eM Kielce – tekst i zdjęcia
Radio Kielce – tekst i zdjęcia
TVP Kielce – relacja
Święty Krzyż – tekst i zdjęcia

Drodzy Uczestnicy i Przewodnicy XXI Świętokrzyskiego Rajdu Pielgrzymkowego „Święty Krzyż 2020”!

W związku z sytuacją epidemiologiczną, która panuje w naszym kraju, tegoroczna edycja Rajdu będzie przebiegała w innej formule.

Zapraszamy wszystkich do wybrania się indywidualnie do Świętokrzyskiego Sanktuarium w dowolnym terminie we wrześniu i dowolną trasą. Tych, którzy będą chcieli podzielić się swoim pielgrzymowaniem, zachęcamy do przesłania na adres e-mail: rajd@pttkkielce.pl zdjęcia wraz z krótkim opisem. Będziemy je zamieszczać na stronie internetowej www.rajd.pttkkielce.pl oraz na Facebooku www.facebook.com/swietokrzyski.rajd.pielgrzymkowy Rajdu. Wszyscy turyści-pielgrzymi w ten sposób mogą poczuć się uczestnikami XXI Świętokrzyskiego Rajdu Pielgrzymkowego „Święty Krzyż 2020”.

26 września członkowie sztabu, Rady Komandorskiej wraz z przedstawicielami kół i klubów, które odpowiadały za przygotowanie tegorocznych tras, powędrują symbolicznie w imieniu wszystkich uczestników jedną trasą na Święty Krzyż, gdzie wezmą udział w Eucharystii.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się wszyscy na szlakach, którymi powędrujemy na Święty Krzyż, by tam wspólnie z radością powierzać Opatrzności swoją życiową wędrówkę.

Iwona Baran
Komandor XXI Świętokrzyskiego Rajdu Pielgrzymkowego „Święty Krzyż 2020”

Więcej informacji o tegorocznym Rajdzie w materiale TVP Kielce, artykule Gazety Wyborczej Kielce, artykule na www.swietykrzyz.pl i podczas rozmowy w Radio eM.

Sztab XXI Świętokrzyskiego Rajdu Pielgrzymkowego „Święty Krzyż 2020”:

Komandor Rajdu – Iwona Baran – Kielce, tel. 609 792 744

Wicekomandor – Renata Dudzik-Gruszka – Kielce, tel. 600 993 737
Wicekomandor – Maciej Feldman
Wicekomandor – Elżbieta Kulita – Sandomierz, tel. 693 833 325
Wicekomandor – Sławomir Migalski – Staszów, tel. 604 220 998
Wicekomandor – Alicja Mężyk – Ostrowiec Świętokrzyski, tel. 503 535 469
Wicekomandor – Wiesław Czarnecki – Radom, tel. 504 533 388

Koordynator Organizacyjny z ramienia Diecezji Kieleckiej – ks. Jacek Kopeć – Kielce, tel. 606 228 716

Skarbnik – Jacek Nowak – Kielce, tel. 535 477 746

Kierownik tras – Zbigniew Borowiec – Kielce
Z-ca kierownika tras Grzegorz Jędrzejczyk

Rzecznik prasowy – Łukasz Zarzycki – Kielce, tel. 693 230 238

Biuro Rajdu:
Anna Suder – Kielce, tel. 667 832 747
Paweł Sadrak – tel. 693 990 216
Marcin Wroński – Kielce, tel. 507 098 829
Kamila Zabielska-Niedbała Kielce, tel. 691 022 385

W 2020 r. Rajd ma charakter indywidualny. Zapraszamy wszystkich do wybrania się indywidualnie do Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego w dowolnym terminie, we wrześniu.

Tych, którzy będą chcieli podzielić się swoim pielgrzymowaniem, zachęcamy do przesłania na adres e-mail: rajd@pttkkielce.pl zdjęcia wraz z krótkim opisem. Będziemy je zamieszczać na stronie internetowej oraz na Facebooku Rajdu. Wszyscy turyści-pielgrzymi w ten sposób mogą poczuć się uczestnikami XXI Świętokrzyskiego Rajdu Pielgrzymkowego „Święty Krzyż 2020”.

REGULAMIN

XXI Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy „Święty Krzyż 2020”

Hasło Rajdu „Święty Jan Paweł II przewodnikiem po tajemnicy Świętego Krzyża”

Święty Krzyż, wrzesień 2020 r.

www.rajd.pttkkielce.pl

I. Cele Rajdu

 • Pokłon Relikwiom Krzyża Świętego
 • Promowanie piękna przyrody, historii i dziedzictwa kulturowego Gór Świętokrzyskich i województwa świętokrzyskiego
 • Popularyzacja Sanktuarium na Świętym Krzyżu jako Pomnika Historii
 • Upowszechnianie zdobywania odznak turystycznych PTTK
 • Uczczenie 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły – Papieża św. Jana Pawła II – Honorowego Przewodnika Świętokrzyskiego
 • Uczczenie 100 lat Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów MN

II. Patronat honorowy

Ordynariusz Diecezji Kieleckiej ksiądz biskup Jan Piotrowski

Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej ksiądz biskup Krzysztof Nitkiewicz

Ordynariusz Diecezji Radomskiej ksiądz biskup Henryk Tomasik

III. Organizatorzy honorowi 

Przewodnicy Świętokrzyscy PTTK z Kielc, Ostrowca Świętokrzyskiego, Sandomierza, Staszowa i Radomia

IV. Organizatorzy 

Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach

Diecezja Kielecka

Klasztor Ojców Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu – Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego

V. Sztab Rajdu 

Komandor Rajdu – Iwona Baran – Kielce, tel. 609 792 744

Wicekomandor – Renata Dudzik-Gruszka – Kielce, tel. 600 993 737

Wicekomandor – Maciej Feldman

Wicekomandor – Elżbieta Kulita – Sandomierz, tel. 693 833 325

Wicekomandor – Sławomir Migalski – Staszów, tel. 604 220 998

Wicekomandor – Alicja Mężyk – Ostrowiec Świętokrzyski, tel. 503 535 469

Wicekomandor – Wiesław Czarnecki – Radom, tel. 504 533 388

Koordynator Organizacyjny z ramienia Diecezji Kieleckiej – ks. Jacek Kopeć – Kielce, tel. 606 228 716

Skarbnik – Jacek Nowak – Kielce, tel. 535 477 746

Kierownik tras – Zbigniew Borowiec – Kielce

Z-ca kierownika tras – Grzegorz Jędrzejczyk

Rzecznik prasowy – Łukasz Zarzycki – Kielce, tel. 693 230 238

Biuro Rajdu

Anna Suder – Kielce, tel. 667 832 747

Paweł Sadrak – tel. 693 990 216     

Marcin Wroński – Kielce, tel. 507 098 829           

Kamila Zabielska-Niedbała – Kielce, tel. 691 022 385

VI. Rada Komandorska 2000-2019

Ryszard Woszczyński, Alicja Stanisławska, Mieczysław Olech, Grzegorz Niedbała, Witold Wesołowski, Dominik Kowalski, Łukasz Zarzycki, Marcin Wroński, Martyna Sutowicz, Mirosław Kubik, Krzysztof Sabat, Kamila Zabielska-Niedbała

VII. Duchowy udział w Rajdzie

 1. Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy „Święty Krzyż 2020” odbywa się przede wszystkim poprzez duchowe zaangażowanie uczestników.
 2. Osoby pielgrzymujące indywidualnie na Święty Krzyż we wrześniu 2020 roku i identyfikujące się z celami Rajdu mają możliwość przesłania na adres e-mail: rajd@pttkkielce.pl zdjęcia z pielgrzymki wraz z krótkim opisem.
 3. Przesłanie zdjęcia jest równoznaczne z potwierdzeniem, iż osoba wysyłająca posiada prawa autorskie do zdjęcia oraz opisu, a także wymagane zgody od osób widocznych na zdjęciu na upublicznienie ich wizerunku.
 4. Osoba przesyłająca zdjęcie udziela nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo licencji organizatorom na zamieszczenie zdjęcia wraz z opisem w sieci Internet, a także wyraża zgodę na dokonanie koniecznych modyfikacji w treści opisu w celach edytorskich.
 5. Osoba przesyłająca zdjęcie wraz z opisem wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Świętokrzyski w Kielcach swojego adresu e-mail oraz innych ewentualnie podanych danych osobowych.
 6. Administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Świętokrzyski w Kielcach, ul. H. Sienkiewicza 29, 25-007 Kielce, e-mail: biuro@pttkkielce.pl. Administrator informuje, że:

  1) dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z publikacją przesłanych fotografii i opisów oraz w celach archiwalnych,

  2) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO*),

  3) dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny dla realizacji ww. celów,

  4) każdy posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

  5) każdy posiada prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w oparciu o tę podstawę,

  6) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

  7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie adresu e-mail jest niezbędne przesłania do fotografii wraz z opisem,

  8) w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych można się skontaktować z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym Oddział Świętokrzyski w Kielcach pisząc na adres e-mail: biuro@pttkkielce.pl lub na adres pocztowy: ul. H. Sienkiewicza 29, 25-007 Kielce.
 7. Pielgrzymkę pieszą na Święty Krzyż – w imieniu wszystkich uczestników – podejmą członkowie sztabu i zaproszeni goście.
 8. Osoby wskazane w punkcie 7 są obowiązane stosować się do wszelkich wymaganych przepisami prawa rygorów sanitarnych, obowiązujących w dniu pielgrzymki.

Organizatorzy

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

Kontakt z organizatorami:

Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach

25-007 Kielce, ul. H. Sienkiewicza 29

tel. (41) 344 77 43

e-mail: rajd@pttkkielce.pl

www.rajd.pttkkielce.pl

www.facebook.com/swietokrzyski.rajd.pielgrzymkowy

Projekt graficzny regulaminu: Wiktor Idzik – Wydawnictwo „Jedność”. Projekt tła okładki: Marek Jakóbkiewicz.

Projekt odznaki rajdowej: Tomasz Rogaliński, opracowanie graficzne odznaki rajdowej: Sebastian Wróblewski.