V PIELGRZYMKOWY RAJD ŚWIĘTOKRZYSKI

odbył się 25.09.2004 r.

Patronatem rajd objęli:
Prymas Polski – ksiądz kardynał Józef Glemp
Ordynariusz Diecezji Kieleckiej – ksiądz biskup Kazimierz Ryczan
Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej – ksiądz biskup Andrzej Dzięga
Ordynariusz Diecezji Radomskiej – ksiądz biskup Zygmunt Zimowski
Marszałek Województwa Święt. – Franciszek Wołodźko
Wojewoda Świętokrzyski – Włodzimierz Wójcik
Prezydent Miasta Kielc – Wojciech Lubawski

Komitet honorowy tworzyli:
Rektor Akademii Świętokrzyskiej – prof. Adam Massalski
Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach – ks. dr Kazimierz Gurda
Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu – ks. dr Wacław Depo
Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu – ks. dr Kichał Mierzwa
Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego – inż. Bogdan Hajduk

Instytucje współorganizujące:
Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach
Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Diecezji Kieleckiej
Klasztor O. Oblatów na Świętym Krzyżu
Federacja Przewodników Świętokrzyskich w Kielcach

Sztab rajdu pracował w składzie:
Komandor Rajdu – Mieczysław Olech – Kielce
Wicekomandor – Tomasz Rogaliński – Kielce
Wicekomandor – Wiesław Czarnecki – Radom
Wicekomandor – Danuta TargowskaSandomierz
Dyrektor Wyd. Dusz. Ogól. Diecezji Kieleckiej – ks. dr Jerzy Ostrowski
Superior Klasztoru O. Oblatów na Świętym Krzyżu – O. Bernard Briks
Szef protokołu i rzecznik medialny – Alicja Stanisławska – Kielce
Sekretariat – Renata Jakóbkiewicz i Marta Tomaszewska – Kielce
Szef służba medycznej – Krystyna Niebudek – Kielce

Celem rajdu było:
uczczenie Relikwii Krzyża Świętego,
poznanie historii klasztoru świętokrzyskiego,
podziwianie piękna Gór Świętokrzyskich,
kształtowanie postaw i zachowań w duchu wzajemnej miłości międzyludzkiej,
poznanie biografii patronów tras.

Organizatorzy przygotowali 12 tras pieszych, jedną trasę kolarska i jedną trasęautokarowo – pieszą. Wszystkie trasy, oprócz numeracji, otrzymały swoich patronów, którzy mają ścisłe związki z ziemią świętokrzyską.
Do obsługi rajdu włączyli się przewodnicy PTTK z Kielc, Sandomierza, Ostrowca Świętokrzyskiego, Starachowic oraz przodownicy turystyki kolarskiej z Klubu Kieleckiego „Kigari”. Rajd obsługiwało 60 przewodników oraz kilkunastu przodowników Odznaki Turystyki Pieszej i Górskiej Odznaki Turystycznej.

Trasa nr 1 im. Aleksandra Janowskiego Święta Katarzyna – Łysica – Kakonin – Święty Krzyż
Kierownik trasy – Roman Bajor KPŚ „BARTEK” Kielce
Trasa nr 2 im. ks. Piotra Ściegiennego Krajno – Kakonin – Huta Szklana – Święty Krzyż
Kierownik trasy – Grzegorz Niedbała KPŚ „BARTEK” Kielce
Trasa nr 3 im. Jana Kochanowskiego Łagów – Kobyla Góra – Trzcianka – Święty Krzyż
Kierownik trasy – Marian Stefański KPŚ Kielce
Trasa nr 4 im. bp a Piotra Gołębiowskiego Piórków – Przełęcz Jeleniowska – Nowa Słupia – Święty Krzyż
Kierownik trasy – Bogusław Mądry KPT Sandomierz
Trasa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza Makoszyn – Wał Małacentowski – Huta Szklana – Święty Krzyż
Kierownik trasy – Krzysztof Bogusz KPŚ „BARTEK” Kielce
Trasa nr 6 im bp-a Mieczysława Jaworskiego Skorzeszyce – Bieliny – Huta Szklana – Święty Krzyż
Kierownik trasy – Jacek Chojnowski KPŚ „BARTEK” Kielce
Trasa nr 7 im. ks. Józefa Pawłowskiego Bieliny – Podłysica – Przełęcz Hucka – Święty Krzyż
Kierownik trasy – Andrzej Sadowski KPŚ Kielce
Trasa nr 8 im. prof. Mariana Raciborskiego Grzegorzewice – Chełmowa Góra – Nowa Słupia – Święty Krzyż
Kierownik trasy – Zbigniew Pękala KPŚ Ostrowiec Św.
Trasa nr 9 im. bp-a Jana Chrapka Chybice – Pokrzywianka – Chełmowa Góra – Nowa Słupia – Święty Krzyż
Kierownik trasy – Andrzej Wąchocki KPŚ Starachowice
Trasa nr 10 im. mjr Jana Piwnika „Ponurego” Nowy Skoszyn – Jeleniów – Nowa Słupia – Święty Krzyż
Kierownik trasy – Stanisław Cisak KPŚ Kielce
Trasa nr 11 im. bp-a Czesława Kaczmarka – ROWEROWA
Kielce – Masłów – Bęczków – Krajno – Podłysica – Huta Szklana – Święty Krzyż
Kierownik trasy – Waldemar Kowalski SKTK „Kigari” Kielce
Trasa nr 12 im. Pamięci Męczenników Wschodu pomnik Katyński na Przełęcz Huckiej – Święty Krzyż
Kierownik trasy – Andrzej Jankowski KPŚ Kielce
Trasa nr 13 im. Benedyktynów Huta Nowa – Przełęcz Hucka – Święty Krzyż
Kierownik trasy – Tadeusz Lejman KPŚ „BARTEK” Kielce
Trasa nr 14 im. gen Mariana Langiewicza AUTOKAROWOPIESZA
Autokarem: Wąchock – Rez. Wykus – Bodzentyn – Nowa Słupia
Pieszo: Nowa Słupia – Święty Krzyż

Z roku na rok wzrastająca ilość uczestników rajdu spowodowała, że na kolejny rajd zostały opracowane nowe trasy piesze i po raz pierwszy wprowadzono do programu trasę autokarowo-pieszą.
Trasa nr 14 miała przypomnieć piękne karty historii Wąchocka i Wykusu, miejsc leżących nieopodal tras pieszych. Organizatorzy przy okazji tego rajdu chcieli w sposób „telegraficzny” pokazać opiekunom grup szkolnych jakie „perełki” ma świętokrzyska ziemia, gdzie należy bywać z młodzieżą na żywych lekcjach historii.
Zadbano również, aby zakończenie rajdu, miało wyjątkowy charakter. Przed rajdem delegacja organizatorów udała się do Prymasa Polski z zaproszeniem na Święty Krzyż, które zostało przyjęte.
Na rajd telefonicznie zgłosiło się 3700 osób, dwukrotnie więcej niż w roku ubiegłym. Być może spowodowane to było informacją, że na rajd przybędzie ksiądz kardynał Józef Glemp. Najbardziej oblegane były trasy: nr 1 ze Świętej Katarzyny – 823 osoby, nr 7 z Bielin – 550 osób i nr 6 ze Skorzeszyc – 461 osób.
Ranek 25 września nie zapowiadał pięknego dnia, ale wiatr rozpędził poranne chmury i wyjrzało słońce, które świeciło do zachodu, mimo to dzień był chłodny.
Bez najmniejszych kłopotów poszczególne grupy doszły na szczyt Łyśca.
Wchodzących od Przełączy Huckiej z daleka witał transparent z napisem: „Witamy pielgrzymów V Rajdu Świętokrzyskiego”, rozpięty nad dużym podestem, na którym stał ołtarz. Z głośników dochodził śpiew pieśni religijnych zespołu muzycznego Szkół Katolickich im Świętego Stanisława Kostki z Kielc, którego duszą jest ks. Piotr Klimczyk, prefekt tej szkoły. W przerwach śpiewu, donośny głos ks. Jerzego Ostrowskiego serdecznie witał przychodzące grupy. Turyści, tak jak było w latach poprzednich, mogli skorzystać z gorącej herbaty i bułeczek z jagodami, którymi częstowali nowicjusze w klasztornym wirydarzu.
O godz. 16:00 rozpoczęła się koncelebrowana Msza święta w intencjach:
– za pomyślność Ojczyzny,
– za papieża Polaka Honorowego Przewodnika Świętokrzyskiego,
– za uczestników rajdu i ich rodziny,
której przewodniczył Prymas Polski kard. Józef Glemp w asyście
biskupów ordynariuszy trzech diecezji połączonych ideą rajdu:
biskupa Adrzeja Dzięgi – gospodarza tego miejsca,
biskupa Zygmunta Zimowskiego – pasterza Diecezji Radomskiej,
biskupa Kazimierza Ryczana – pasterza Diecezji Kieleckiej,
oraz 56 księży i zakonników uczestniczących w rajdzie. Homilia Księdza Prymasa głównie adresowana była do młodzieży i poświęcona wyborom podejmowanym przez ludzi młodych:
„Dzisiaj kochana młodzieży wybraliście jako cel rajd na górę Świętego Krzyża – wybór nie był może trudny, niemniej jednak właściwy. Chciejmy przypatrzyć się swoim wyborom w zakresie np. kierunków studiów, zawodu, postaw moralnych, zachowań wobec pokus, nałogów”.
Na zakończenie Prymas powiedział:
„Chciałbym, aby wasze wybory, pragnienia były na tyle silne, byście tworzyli silną Polskę. I niech to nowe stulecie będzie w waszych rękach, byście umieli budować to co jest dobre, co jest wciąż lepsze”.
Pod koniec eucharystii odbyła się ceremonia przekazania medali PTTK „Za pomoc i współpracę”, które otrzymali:
– klasztor Ojców Oblatów na Świętym Krzyżu,
– dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego – inż. Bogdan Hajduk,
– kustosz muzeum ŚPN – mgr inż. Agata Czaplina – Miernik.
Wręczenia medali w imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego dokonał Tadeusz Stefański Honorowy Przewodniczący Komisji Przewodnickiej ZG PTTK
Po odczytaniu przez komandora raportu z rajdu, Prymas Polski Kardynał Józef Glemp pobłogosławił wszystkich relikwiami Drzewa Krzyża Świętego.
Obok polowego ołtarza, podczas eucharystii stały po raz pierwszy tak licznie zgromadzone poczty sztandarowe następujących organizacji:
Oddziałów PTTK w Kielcach, Sandomierzu, Ostrowcu Świętokrzyskim, Radomiu i Zespołu Szkół Katolickich Św. Stanisława Kostki z Kielc, co niezbicie oznaczało, że środowiska te doceniają znaczenie naszego rajdu.
Zwyczajowo ojciec superior zaprosił wszystkich organizatorów do klasztornego refektarza na gorący posiłek.

Wypowiedzi o rajdzie jego uczestników, zapytanych przez Marię Potocką dziennikarkę Tygodnika „Niedziela”:
Paweł Zagórski, nauczyciel gimnazjum w Radziemicach:
„Podoba mi się pomysł rajdu, łączy przyjemne, czyli turystykę z pożytecznym – Mszą świętą, duchowymi owocami, poznawaniem postaci patronów tras, także naginaniem się do niezbędnej dyscypliny. Gdyby to młodzieży nie odpowiadało, to nie przyjeżdżalibyśmy tak licznie, a jesteśmy już po raz piąty dwoma autokarami”.

Olga z parafii Św. Krzyża z Kielc:
„Święty Krzyż to chyba najważniejsze miejsce w Górach Świętokrzyskich. Podczas rajdu panuje rodzinna atmosfera, wszyscy się integrują i są dla siebie przyjaźni, to miłe …”

Ola z Krakowa:
„nie znam Gór Świętokrzyskich, niewiele wiem o Świętym Krzyżu, idę z zamiarem poznania tych miejsc, może przeżycia przygody duchowej.”

Marta Kania, s. Zofia Sadło, Zenona Banachowicz – opiekunki grupy ze Stopnicy:
„Młodzież jest wytrwała, nie narzeka, cała licząca 14 km trasa z Łagowa upłynęła w oczekiwanej przez nas, opiekunów atmosferze. W modlitwie łączyliśmy się z Ojcem Świętym. Warto bliżej poznać to miejsce, lokalne sanktuarium, które nieraz postrzega się bardziej jako zabytek, niż miejsce kultu. W przyszłym roku przyjedziemy też…”

Zdzisław Szlufik z trasy rowerowej z Kielc:
„Zdecydowałem się na rower, ponieważ sporo jeżdżę – wspólna trasa rowerowa i sanktuarium jako jej cel, to także dobry sposób integracji. Chwile odpoczynku są okazją do podziwiania piękna krajobrazu Gór Świętokrzyskich w początkach jesieni.”

Wojciech Lubawski – Prezydent Kielc:
„Rajd rozwija się w dobrym kierunku i jest mi tym bardziej miło, żejako wojewoda świętokrzyski włączyłem się w jego zaistnienie. My, jako region, nie mamy nic lepszego nad Święty Krzyż, a idea rajdu łączy akcenty turystyczne, krajoznawcze z misją ewangelizacyjną.”

Ks. dr Jerzy Ostrowski – kanclerz kurii kieleckiej:
„Rajd potwierdza się jako właściwa forma ewangelizacji i zarazem kontaktu z młodym człowiekiem, potrzebującym nowości, ruchu, cennych bodźców w korespondencji z domem rodzinnym, szkołą, jest zarazem poznawaniem piękna małej Ojczyzny.
Jest to możliwe dzięki pracy, jaką wykonują przewodnicy turystyczni – wolontariusze, którym w tym miejscu serdecznie dziękuję”.

Co o rajdzie pisała prasa ?
GAZETA WYBORCZA z dn. 21.09.2004 r. (cztery dni przed rajdem) zamieściła duży artykuł pt. „14 dróg na Święty Krzyż”, w którym autor wymienia szczegóły z regulaminu rajdu i podaje wiadomość, że w zakończeniu rajdu będzie brał udział Prymas Polski Kardynał Józef Glemp.

TYGODNIK „NIEDZIELA” z dn. 19.09.2004 r. w artykule pt. „Zaproszenie na rajd” zamieścił duży fragment regulaminu rajdu, zachęcając
czytelników do udziału w tej turystyczno – religijnej imprezie.

SŁOWO LUDU z dn. 27.09.2004 r. w artykule Łukasza Zarzyckiego pt. „Pielgrzymka ze śpiewem” podaje kilka faktów o rajdzie i wypowiedzi uczestników.
– „Cieszymy się, że jesteśmy już na górze” – mówiły z uśmiechem Magda Jarząbek, Lucyna Czupryńska i Sylwia Buk z parafii Wniebowzięcia NMP w Strawczynie
– „Przeszliśmy 15 km z Makoszyna, co zajęło nam 4 godziny marszu.
Nasza parafia uczestniczy w rajdzie po raz trzeci. Co roku wybieramy inną trasę. Tym razem wybraliśmy trasę „dla ambitnych”. Szliśmy przez łąki i lasy, pokonaliśmy błoto, mimo długiej trasy śpiewaliśmy” – opowiadały dziewczęta ze Strawczyna.

TYGODNIK „NIEDZIELA” z dn. 17.10.2004 r. w artykule Marii Potockiej pt. „Z księdzem Prymasem na Świętym Krzyżu” podał szczegóły o rajdzie i jego zakończeniu.