Projekt odznaki rajdowej: Tomasz Rogaliński, opracowanie graficzne odznaki rajdowej: Sebastian Wróblewski.

Osoby zainteresowane zdobyciem okolicznościowej metalowej odznaki Świętokrzyskiego Rajdu Pielgrzymkowego na Święty Krzyż proszone są o kontakt:

Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach
ul. H. Sienkiewicza 29
25-007 Kielce
tel. (41) 344 77 43
e-mail: rajd@pttkkielce.pl

Odznakę będzie można także nabyć w namiocie PTTK podczas zakończenia Rajdu na Świętym Krzyżu.