VII PIELGRZYMKOWY RAJD ŚWIĘTOKRZYSKI

odbył się 23.09.2006 r., a przesłaniem jego było:
„TRWAJCIE MOCNI W WIERZE”

Patronatem rajd objęli:
Ordynariusz Diecezji Kieleckiej – ksiądz biskup Kazimierz Ryczan
Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej – ksiądz biskup Andrzej Dzięga
Ordynariusz Diecezji Radomskiej – ksiądz biskup Zygmunt Zimowski
Marszałek Województwa Święt. – Franciszek Wołodźko
Wojewoda Świętokrzyski – Grzegorz Banaś
Prezydent Miasta Kielce – Wojciech Lubawski

Komitet Honorowy:
Dyrektor Wydz. Dusz. Ogól .Diecezji Kieleckiej – ks. bp Kazimierz Gurda
Rektor Akademii Świętokrzyskiej – prof. Regina Renz
Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach – ks. dr Władysław Sowa
Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu – ks. dr Wacław Depo
Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu – ks. dr Jan Biedroń
Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego – dr Stanisław Huruk

Współorganizatorzy:
Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Diecezji Kieleckiej
Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach
Klasztor Ojców Oblatów na Świętym Krzyżu
Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach
Przewodnicy turystyczni z Kielc, Ostrowca Św., Sandomierza, Radomia

Sztab rajdu:
Komandor Rajdu – Grzegorz Niedbała – Kielce
Wicekomandor Rajdu – Tomasz Rogaliński – Kielce
Wicekomandor Rajdu – Wiesław Czarnecki – Radom
Wicekomandor Rajdu – Wiesław Wierzchowski – Sandomierz
V-ce Dyrektor Wydz. Dusz. Ogól. Diecezji Kieleckiej – ks. Stanisław Langner
Superior O. Oblatów na Świętym Krzyżu – O. Bernard Briks
Koordynator organizacyjny – Ryszard Woszczyński
Sekretariat – Renata Jakóbkiewicz i Beata Nosek
Szef Służby Medycznej – Krystyna Niebudek
Kierownik tras – Alicja Stanisławska

Cel rajdu:
– Pokłon Relikwiom Krzyża Świętego
– Uczczenie 1000-lecia życia monastycznego na Świętym Krzyżu.

Uczestnicy mieli do wyboru 12 tras pieszych i jedną autokarowo-pieszą. Oprócz numerów każda trasa otrzymała odpowiednią nazwę, która charakteryzuje jej tożsamość.

Trasa nr 1 „PUSZCZAŃSKA”
Święta Katarzyna – Łysica – Kakonin – Święty Krzyż
Kierownik trasy – Dominik Kowalski, Witold Wesołowski KPŚ „BARTEK” Kielce
Trasa nr 2 „KRAJEM PUSZCZY”
Krajno – Kakonin – Huta Szklana – Święty Krzyż
Kierownik trasy – Kazimierz Gruszczyński, Dorota Mętrak KPŚ Kielce
Trasa nr 3 „RUDNA”
Łagów – Płucki – Kobyla Góra – Trzcianka – Święty Krzyż
Kierownik trasy – Marian Stefański, Stefan Szałkowski KPŚ Kielce
Trasa nr 4 „JELENIOWSKA”
Piórków – Przełęcz Jeleniowska – Nowa Słupia – Święty Krzyż
Kierownik trasy – Andrzej Konopacki, Pepasiński Adam KPŚ „BARTEK” Kielce
Trasa nr 5 „SŁOWIAŃSKA”
Makoszyn – Bieliński Grzbiet – Huta Koszary – Przełęcz Hucka – Święty Krzyż
Kierownik trasy – Krzysztof Bogusz, Tadeusz Lejman KPŚ „BARTEK” Kielce
Trasa nr 6 „ŻEREMIOWA”
Skorzeszyce – Bieliny – Podłysica – Huta Szklana – Święty Krzyż
Kierownik trasy – Cezary Jastrzębski, Leszek Segiet KPŚ „BARTEK” Kielce
Trasa nr 7 „ZBÓJECKA”
Bieliny – Podłysica – Przełęcz Hucka – Święty Krzyż
Kierownik trasy – Leszek Świercz, Jacek Praśkiewicz SPŚ Kielce
Trasa nr 8 „TRUSKAWKOWE POLE”
Bieliny – Wał Małacentowski – Kobyla Góra – Huta Szklana – Święty Krzyż
Kierownik trasy – Ziemowit Wojteczek, Andrzej Drogosz SPŚ Kielce
Trasa nr 9 „MODRZEWIOWA”
Grzegorzewice – Chełmowa Góra – Nowa Słupia – Święty Krzyż
Kierownik trasy – Bogusław Mądry, Jolanta Leszczyńska KPT Sandomierz
Trasa nr 10 „DWORSKA”
Chybice – Pokrzywianka – Chełmowa Góra – Nowa Słupia – Święty Krzyż
Kierownik trasy – Alicja Mężyk KPŚ Ostrowiec Św.
Trasa nr 11 „TRZY KRZYŻE” (dla seniorów)
Przełęcz Hucka – Święty Krzyż
Kierownik trasy – Jacek Grzybała, Halina Zabój KPŚ „BARTEK” Kielce
Trasa nr 12 „BENEDYKTYŃSKA”
Huta Nowa – Przełęcz Hucka – Święty Krzyż
Kierownik trasy – Bożena Konecka, Irena Paździerz SPŚ Kielce
Trasa nr 13 „PARTYZANCKA” (autokarowo-piesza)
autokarem: Wąchock – Rez. Wykus – Bodzentyn – Nowa Słupia
pieszo: Nowa Słupia – Święty Krzyż

Pogoda nie zawiodła. Od kilku dni Góry Świętokrzyskie w słońcu mieniły się barwami jesieni. VII Rajd odbywał się w roku szczególnym, kiedy obecni gospodarze świętokrzyskiego sanktuarium obchodzili dwie ważne rocznice. Pierwsza to 1000-lecie życia monastycznego na Świętym Krzyżu. Druga to 70. rocznica przejęcia we władanie klasztoru będącego w stanie ruiny i rozpoczęcie jego odbudowy przez Zgroma dzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Dziś jest już wszystko odbudowane, tylko wieża kościelna czeka na rekonstrukcję.

Kierownictwo rajdu przyjęło telefonicznie zgłoszenia 3240 osób z trzech diecezji. Nadal zgłoszenia z diecezji sandomierskiej i radomskiej były niewielkie. Rekordowa ilość osób wybrała trasę nr 7 z Bielin 729 osób i trasę nr 1 ze Świętej Katarzyny 611 osób.Coraz większym powodzeniem zaczęła się cieszyć trasa autokarowo-piesza (6 autokarów, ponad 300 osób).

Wędrowanie przy pięknej pogodzie zawsze sprawia radość. Rozśpiewane i radosne grupy z trzech stron docierały na szczyt Łysej Góry, gdzie witał je, widoczny z daleka, rozpięty na budynku Muzeum ŚPN transparent z przesłaniem rajdu „TRWAJCIE MOCNI W WIERZE”. Płynący z głośników śpiew Zespołu Muzycznego Szkoły Katolickiej Św. Stanisława Kostki z Kielc było słychać bardzo daleko. Wszystkie grupy rajdowe witał ks. Jacek Kopeć i zapraszał do skorzystania z klasztornego poczęstunku. Większość przybyłych rozsiadała się na trawniku, wokół ogródka meteorologicznego i oczekiwała na Eucharystię kończącą rajd.

Ołtarz, tak jak przed rokiem, ustawiony został na podwyższeniu.
O godzinie 16 rozpoczęła się koncelebrowana Msza święta w intencjach:
– naszej Ojczyzny,
– za papieża Benedykta XVI,
– za uczestników rajdu i ich rodziny.

Koncelebrze przewodniczył Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej biskup Andrzej Dzięga w asyście Ordynariusza Kieleckiego biskupa Kazimierza Ryczana i biskupa pomocniczego Adama Ozimka z Radomia. Homilię w tym roku głosił biskup Kazimierz Ryczan. Była poświęcona rożnym aspektom obecności krzyża w życiu społeczeństwa i jednostek. Biskup m.in. powiedział:

„Choć po Chrystusie ukrzyżowano wielu, tylko ten jeden krzyż został wpisany w historię i kulturę świata. Krzyż rodzi miłość, cześć i uwielbienie, ale może też wzbudzać uczucia zgoła przeciwne. Czy komuś się to podoba, czy nie, nie można zaprzeczyć, że żyjemy w czasach cywilizacji krzyża, opartej na Ewangelii”.

Pod koniec Mszy świętej komandor odczytał raport z rajdu. Liturgię słowa przygotowali przewodnicy z Kielc, a oprawę muzyczną zapewnił Zespół Szkół Katolickich z Kielc, nad którym czuwał ks. Piotr Klimczyk. Na zakończenie liturgii bp Andrzej Dzięga pobłogosławił wszystkich uczestników relikwiami Krzyża Świętego.

W zakończeniu rajdu brała udział duża grupa osób na wózkach inwalidzkich, którzy przyjechali z Piekoszowa, z Domu Rekolekcyjnego dla Niepełnosprawnych.

Po Mszy świętej zwiedzali kościół, krużganki i kaplicę Oleśnickich.

Zwyczajowo wszyscy organizatorzy rajdu zostali zaproszeni na gorący posiłek do Jadłodajni Benedyktyńskiej, a później wynajętym autokarem wrócili do Kielc.

Co o rajdzie pisała prasa?
Tygodnik „NIEDZIELA” z dn. 17.09.2006 r. w artykule pt. „Zaproszenie na rajd Świętokrzyski” podawał szczegóły z regulaminu i zachęcał do udziału w nim.
Tygodnik „NIEDZIELA” z dn. 16.10.2006 r. w artykule Agnieszki Dziarmagi pt. „13 tras do relikwii” zamieścił szczegóły z zakończenia rajdu i wypowiedzi uczestników, oto one:

Jadwiga Kowalska, katechetka z Białogonu:
„Ten rajd to jest coś wielkiego, jestem jego uczestniczką od początku. Obserwuję, że nasza młodzież z Białogonu chętnie z tej propozycji korzysta. To jest nie tylko rodzaj katechezy czy lekcji historii w terenie, to jest radość spotkania z drugim człowiekiem, to nauka tolerancji, zdrowej i sportowej rywalizacji. Część naszej 40-osobowej grupy, to członkowie koła kolarskiego „Kijarek”, i grupy muzycznej „Wędrowniczek”, a czynnikiem łączącym prawie wszystkich uczestników jest Szkolne Koło Caritas z Białogonu.”

Adrian Kochanowski, Kamil Pietrzykowski Szkoła Podstawowa nr 20 w Kielcach.
„Wydaje się nam dziwne, że ktoś wolał spędzić ten dzień przed komputerem. Będziemy tutaj za rok.”

Danuta Lewicka-Zabielska. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich z parafii Ducha Świętego w Kielcach.
„My staramy się zachęcić do rajdu dzieci i młodzież. W tym roku udało się zebrać 50 osób, a szliśmy przepiękną trasą nr 9 z Grzegorzewic. To był wyjątkowy dzień, doskonale się maszerowało.”