IV Pielgrzymkowy Rajd Świętokrzyski

IV PIELGRZYMKOWY RAJD ŚWIĘTOKRZYSKI

odbył się 27.09.2003 r.

Patronatem rajd objęli:
Ordynariusz Diecezji Kieleckiej – ksiądz biskup Kazimierz Ryczan
Ordynariusz Diecezji Radomskiej – ksiądz biskup Zygmunt Zimowski
Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej – ksiądz biskup Andrzej Dzięga

Komitet honorowy tworzyli:
Marszałek Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Franciszek Wołodźko
Prezydent Miasta Kielce – Wojciech Lubawski
Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach – ks. dr Kazimierz Gurda
Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego – inż. Andrzej Szczocarz
Superior Klasztoru O. Oblatów na Świętym Krzyżu – O. Bernard Briks

Współorganizatorami byli:
Oddziały PTTK: w Kielcach, Sandomierzu, Ostrowcu Świętokrzyskim, Starachowicach,
Wydziały Duszpasterstwa Ogólnego Kurii w Kielcach, Radomiu, Sandomierzu
Klasztor O. Oblatów na Świętym Krzyżu
Koła Przewodników PTTK w Kielcach, Sandomierzu, Ostrowcu Świętokrzyskim, Starachowicach, Skarżysku-Kamiennej.

Sztab rajdu pracował w składzie:
Dyrektor Wydz. Dusz. Ogólnego Kurii Kieleckiej – ks. dr Jerzy Ostrowski
Kapelan Przewodników Świętokrzyskich – ks. dr Mirosław Cisowski
Superior Klasztoru O. Oblatów na Świętym Krzyżu – O. Bernard Briks
Prezes Zarządu Oddziału PTTK w Kielcach – Kazimierz Micorek
Prezes Koła Przewodników PTTK w Kielcach – Krystyna Niebudek
Prezes Koła Przewodników PTTK w Sandomierzu – Janusz Pawłowski
Prezes Koła Przewodników PTTK w Ostrowcu Św. – Tadeusz Krawętkowski
Prezes Koła Przewodników PTTK w Starachowicach – Andrzej Wąchocki
Prezes Koła Przewodników PTTK w Skarżysku-Kamiennej – Witold Zajączkowski
Komandor Rajdu – Mieczysław Olech
Sekretarz Rajdu – Marta Tomaszewska

Celem rajdu było:
Oddanie czci Relikwiom Krzyża Świętego,
Upamiętnienie 25-lecia pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II,
Poznanie historii klasztoru na Łyścu, piękna Gór Świętokrzyskich i Świętokrzyskiego Parku Narodowego,
Popularyzowanie czynnego wypoczynku w harmonii z przyrodą – dziełem Stwórcy,
Kształtowanie postaw i zachowań w duchu wzajemnej miłości międzyludzkiej i poszanowania otaczającego świata,
Uczczenie 95-lecia Świętokrzyskiego Oddziału PTTK w Kielcach.

Organizatorzy przygotowali 7 tras pieszych i po raz pierwszy trasę rowerową. Do obsługi rajdu włączyli się przewodnicy PTTK z Kielc, Sandomierza Ostrowca Świętokrzyskiego i Starachowic oraz przodownicy turystyki kolarskiej z klubu kieleckiego „Kigari”. Łącznie rajd obsługiwało 50 przewodnikówi przodowników turystyki kolarskiej.

Trasa nr 1 – Święta Katarzyna – Łysica – Kakonin – Święty Krzyż
Kierownik trasy – Roman Bajor KPŚ „BARTEK” Kielce
Trasa nr 2 – Łagów – Kobyla Góra – Trzcianka – Święty Krzyż
Kierownik trasy – Marian Stefański KPŚ Kielce
Trasa nr 3 – Piórków – Przełęcz Jeleniowska – Jeleniów – Nowa Słupia – Święty Krzyż
Kierownik trasy – Bogusław Mądry KPT Sandomierz
Trasa nr 4 – Skorzeszyce – Bieliny – Huta Szklana – Święty Krzyż
Kierownik trasy – Lucyna Brożyna KPŚ „BARTEK” Kielce
Trasa nr 5 – Bieliny – Podłysica – Przełęcz Hucka – Święty Krzyż
Kierownik trasy – Tomasz Rogaliński KPŚ „BARTEK” Kielce
Trasa nr 6 – Grzegorzewice – Chełmowa Góra – Nowa Słupia – Święty Krzyż
Kierownik trasy – Zbigniew Pękala KPŚ Ostrowiec Św.
Trasa nr 7 – Chybice – Pokrzywianka – Chełmowa Góra – Nowa Słupia – Święty Krzyż
Kierownik trasy – Andrzej Wąchocki KPŚ Starachowice
Trasa nr 8 – Przełęcz Hucka – Święty Krzyż
Kierownik trasy – Jacek Grzybała KPŚ „BARTEK” Kielce
Trasa nr 9 – rowerowa – Kielce – Masłów – Bęczków – Krajno – Podłysica – Święty Krzyż
Kierownik trasy – Waldemar Kowalski SKTK „Kigari” Kielce

Telefonicznie na rajd zgłosiło się 1738 osób z terenu trzech diecezji. Uczestnicy rekrutowali się z 47 różnych środowisk. Najchętniej wędrowano trasą nr 5 z Bielin, gdzie zgłosiło się na starcie obok kościoła 584 osoby. Tradycyjnie także trasą nr 1 ze Świętej Katarzyny szło dużo, bo aż 400 osób.
Turystom przez cały dzień towarzyszyła słoneczna i ciepła pogoda. Od kilku dni w Górach Świętokrzyskich panowała piękna polska jesień, co spowodowało, że organizatorzy postanowili, iż Msza św. kończąca rajd odprawiona zostanie przy ołtarzu polowym. W tym celu świętokrzyscy zakonnicy, za zgodą Dyrekcji ŚPN, ustawili niewielką mensę ołtarzową na schodach prowadzących do muzeum ŚPN od strony zachodniej. Uczestnicy rajdu i zaproszeni goście zajęli przygotowane miejsca na asfaltowym podjeździe i trawniku, przed budynkiem muzealnym.
Przychodzące grupy na szczyt Łyśca witał niezwykle serdecznie przez głośniki ks. Jerzy Ostrowski, wymieniając ich szkoły, parafie, miejscowości i w imieniu Ojców Oblatów zapraszał na gorącą herba26 Ryszard Woszczyński tę i bułeczki, do klasztornego wirydarza. Przez cały czas z głośników płynął śpiew młodzieżowego zespołu z parafii MB Różańcowej z Bukowej, któremu akompaniował na gitarze ks. Józef Majchrzak, od wielu lat zaprzyjaźniony z kieleckimi przewodnikami.
Słoneczna pogoda, wokół jesienne barwy na drzewach, stonowany śpiew religijnych pieśni i widoczny z daleka ołtarz na tle klasztornego gmachu to wszystko sprawiało wrażenie, że znajdujemy się w niecodziennej leśnej świątyni.
W takiej atmosferze i scenerii o godz. 15:45 do polowego ołtarza przybyła procesja prezbiterów, którą prowadził superior miejscowego klasztoru O. Bernard Briks, niosąc relikwiarz, który umieścił na ołtarzu.
Koncelebrowanej Mszy świętej przewodniczył ordynariusz sandomierski ks. bp Andrzej Dzięga, homilię wygłosił ordynariusz kielecki ks. bp Kazimierz Ryczan, w której dziękował Panu Bogu za 25 lat pontyfikatu papieża Polaka.
Zaś o samym Rajdzie Pielgrzymkowym mówił, „iż jest on pytaniem o codzienną modlitwę, o pacierz. Oznacza on, że przez ten krótki moment oświadczam Bogu: jesteś moim Panem, uznaję Twój porządek, uznaję Twoje Boskie prawo”.

W koncelebrze uczestniczył ordynariusz radomski ks. bp Zygmunt Zimowski i 47 księży biorących udział w rajdzie, a oprawę muzyczną przygotowała młodzież z Bukowej. Eucharystię sprawowano w następujących intencjach:
– o pomyślność Ojczyzny,
– papieża Polaka – Honorowego Przewodnika Świętokrzyskiego w 25 rocznicę Jego pontyfikatu,
– za uczestników rajdu, przewodników i ich rodziny,
– rychłej odbudowy wieży kościelnej na Świętym Krzyżu.

Podczas eucharystii miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Biskup Kazimierz Ryczan przyjął tytuł Honorowego Przewodnika Świętokrzyskiego, dołączając do grona osób konsekrowanych, które wcześniej już ten tytuł otrzymały, a były to: O. Józef Niesłony – Oblat – 1986 r., O. Jan Jastrzębski – Oblat – 1987 r., Ojciec Święty Jan Paweł II – 1991 r., ks. prof. Mieczysław Rusiecki – 1992 r., S. Leoncja-Stanisława Mączyńska – 1997 r., O. Karol Lipiński – Oblat – 2000 r.

Na zakończenie Mszy świętej komandor rajdu odczytał raport, a ojciec superior klasztoru wszystkich uczestników rajdu pobłogosławił relikwiami Drzewa Krzyża Świętego.

Miłą pamiątką dla organizatorów i przewodników obsługujących trasy jest wspólne zdjęcie z biskupami na tle świętokrzyskiego klasztoru.
Tradycyjnie ostatnim akcentem rajdu była wspólna kolacja w klasztornym refektarzu.
Rajd odbił się głośnym echem nie tylko w lokalnych mediach. Telewizja Trwam nakręciła 30 minutowy reportaż, który kilka dni później wyemitowała w programie ogólnopolskim. Reportaż zawierał wypowiedzi i wrażenia uczestników. Oto niektóre z nich:
– dzieci Szkoły Podstawowej z Brzegów na rajdzie były po raz pierwszy – było fajnie w przyszłym roku przyjedziemy też – mówiły,
– aprobatę dla rajdu młodzież z Chęcin wyraziła śpiewem turystycznej piosenki i tańcem, w ogóle nie speszona obecnością kamery,
– maturzysta z Włoszczowy udział w rajdzie traktuje jako modlitwę z prośbą o pomyślność na maturze,
– z rozmowy z ks. Krzysztofem Banasikiem z Kielc dowiadujemy się, że w rajdzie uczestniczyły polskie dzieci mieszkające na Litwie, które w tym czasie na zaproszenie kieleckiego Oddziału Caritas przebywały na Kielecczyźnie.
Bardzo ciepło o rajdzie wypowiadali się do kamery wszyscy trzej biskupi. Były też piękne ujęcia z kilku tras rajdu, jego zakończenia oraz panoramy okolic Świętego Krzyża. Całość stanowiła doskonałą wizytówkę rajdu i była wspaniałą promocją Gór Świętokrzyskich.

Tygodnik „Niedziela” z dn. 19.10 2003 r. zamieścił duży artykuł ze zdjęciami pt. „Pątnicy na Świętym Krzyżu”. Autorka Katarzyna Dobrowolska dość dokładnie opisuje zakończenie rajdu, jego atmosferę i inne szczegóły z których dowiadujemy się, że najstarszą uczestniczką rajdu była Zofia Brzostowska mieszkanka Białogona (dzielnica Kielc) mająca wówczas 84 lata. W rozmowie pani Zofia wyrażała wielką radość z faktu, że po 50 latach znów zobaczyła sanktuarium Krzyża Świętego.
„Słowo Ludu” z dnia 4-5.10.2003 r. zamieściło zdjęcie ks. biskupa Kazimierza Ryczana jak przyjmuje tytuł Honorowego Przewodnika Świętokrzyskiego i artykuł Łukasza Zarzyckiego pt. „Biskup przewodnikiem”.
Tygodnik „Niedziela” z dn. 26.10.2003 r. w artykule pt. „Serce i czas” Pawła Daraszyńskiego opisuje reportaż Telewizji Trwam z rajdu i wymienia walory, jakie niesie dla młodzieży taka forma wypoczynku, współżycia i nauki.

Podsumowania rajdu dokonano w dn. 23.10.2003 r. w Kurii Kieleckiej, w obecności księdza biskupa Kazimierza Ryczana i wszystkich przewodników. Tu też wybrano komandora na rok następny.