X JUBILEUSZOWY PIELGRZYMKOWY RAJD ŚWIĘTOKRZYSKI

odbył się 26.09.2009 r. a przesłaniem jego było:
„OTOCZCIE TROSKĄ ŻYCIE”

Patronatem rajd objęli:
Arcybiskup Metropolita Krakowski – ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz
Ordynariusz Diecezji Kieleckiej – ksiądz biskup Kazimierz Ryczan
Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej – ksiądz biskup Krzysztof Nitkiewicz
Administrator Diecezji Radomskiej – ksiądz biskup Stefan Siczek
Wojewoda Świętokrzyski – Bożentyna Pałka-Koruba
Marszałek Województwa Święt. – Adam Jarubas
Starosta Powiatu Kieleckiego – Zenon Janus
Prezydent Miasta Kielce – Wojciech Lubawski
Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Nar. – dr Stanisław Huruk
Prezes Zarządu Głównego PTTK – Lech Drożdżyński

Komitet Honorowy:
Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Diecezji Kieleckiej – ks. bp Kazimierz Gurda
Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach – ks. dr Władysław Sowa
Superior Klasztoru O. Oblatów na Świętym Krzyżu – O. Zygfryd Wiecha

Organizatorzy:
Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Diecezji Kieleckiej
Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach
Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej
Przewodnicy PTTK z Kielc, Ostrowca Świętokrzyskiego, Sandomierza, Starachowic i Radomia

Współorganizatorzy:
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Świętokrzyskiego
Porozumienie Oddziałów PTTK Województwa Świętokrzyskiego
Klasztor Ojców Misjonarzy Oblatów na Świętym Krzyżu
Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach
Piesza Pielgrzymka kielecka
CARITAS Diecezji Kieleckiej

Sztab Rajdu:
Komandor Rajdu – Witold Wesołowski – Kielce
Wicekomandor – Dominik Kowalski – Kielce
Wicekomandor – Wiesław Czarnecki – Radom
Wicekomandor – Dorota Królikowska – Sandomierz
Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej – ks. Jacek Kopeć – Kielce
Kierownik tras – Grzegorz Niedbała – Kielce
Szef biura prasowego – Łukasz Zarzycki – Kielce
Sekretariat – Renata Jakóbkiewicz, Aleksandra Syposz, Martyna Sutowicz – Kielce
Szef służby medycznej – Krystyna Niebudek – Kielce

Cel Rajdu:
– Pokłon Relikwiom Krzyża Świętego
– Uczczenie Roku Dzieci i Młodzieży w PTTK

Organizatorzy opracowali 12 tras pieszych o różnej skali trudności i jedną autokarowo-pieszą.

Trasa nr 1 „PUSZCZAŃSKA”
Święta Katarzyna – Łysica – Kakonin – Święty Krzyż
Kierownictwo trasy Marcin Nocula, Lech Seget – „BARTEK” Kielce
Trasa nr 2 „KRA JEM PUSZCZY”
Krajno – Kakonin – Huta Szklana – Święty Krzyż
Kierownictwo trasy Jan Kowalczyk, Wacław Salwa – KPŚ Kielce
Trasa nr 3 „RUDNA”
Łagów – Jaskinia Zbójecka – Płucki – Kobyla Góra – Święty Krzyż
Kierownictwo trasz Bogusław Mądry, Wiesław Wierzchowski – KPT Sandomierz
Trasa nr 4 „JELENIOWSKA”
Piórków – Góra Jeleniewska – Paprocice – Święty Krzyż
Kierownictwo trasy Alicja Mężyk, Adam Szklarski – KPŚ Ostrowiec Świętokrzyski
Trasa nr 5 „SŁOWIAŃSKA”
Makoszyn – Bieliński Grzbiet – Huta Stara – Święty Krzyż
Kierownictwo trasy Robert Kułak, Jarosław Leszczyński – KPŚ „BARTEK” Kielce
Trasa nr 6 „ŻEREMIOWO-BOBROWA”
Skorzeszyce – Bieliny – Huta Szklana – Święty Krzyż
Kierownictwo trasy Cezary Jastrzębski, Mirosław Kubik – KPŚ „BARTEK” Kielce
Trasa nr 7 „ZBÓJECKA”
Bieliny – Podłysica – Huta Szklana – Święty Krzyż
Kierownictwo trasy Roman Bajor, Aneta Lech – KPŚ „BARTEK” Kielce
Trasa nr 8 „TRUSKAWKOWA”
Bieliny – Pasmo Bieliński – Kobyla Góra – Święty Krzyż
Kierownictwo trasy Ziemowit Wojteczek, Andrzej Drogosz – SPŚ Kielce
Trasa nr 9 „MODRZEWIOWA”
Grzegorzewice – Chełmowa Góra – Nowa Słupia – Święty Krzyż
Kierownictwo trasy Marian Stefański, Zbigniew Tatarczuch – KPŚ Kielce
Trasa nr 10 „DWORSKA”
Chybice – Pokrzywianka – Chełmowa Góra – Nowa Słupia – Święty Krzyż
Kierownictwo trasy Marcin Maruszak, Katarzyna Pisarska – KPŚ Starachowice
Trasa nr 11 „TRZY KRZYŻE”
Przełęcz Hucka – Święty Krzyż
Kierownictwo trasy Jacek Grzybała, Halina Zabój – KPŚ „BARTEK” Kielce
Trasa nr 12 „BENEDYKTYŃSKA”
Huta Nowa – Huta Szklana – Przełęcz Hucka – Święty Krzyż
Kierownictwo trasy Bożena Konecka, Małgorzata Strójwąs – SPŚ Kiece
Trasa nr 13 „PARTYZANCKA” (autokarowo-piesza)
Wąchock – Rezerwat Wykus – Bodzentyn – Nowa Słupia, pieszo Nowa Słupia – Święty Krzyż.

Telefonicznie na rajd zgłosiło się ponad 4500 osób co już zapowiadało że padnie rekord frekwencji. Najwięcej osób wybrało trasę „Zbójecką” (1353 osoby), która brała początek pod kościołem w Bielinach. Podczas wędrówki żartowano, że chcieli koniecznie zobaczyć Zbója Kaka, który w przeszłości jak mówi legenda na tych terenach zbójował. Ale niestety taka ilość gości widocznie zniechęciła go do „roboty” i zapewne tylko z ukrycia obserwował wędrowców.

Pogoda tego roku była wyjątkowo turystyczna, co też wpłynęło na frekwencję. Grupy rajdowe wchodzące na szczyt Łysej Góry z daleka witał śpiew zespołu muzycznego Szkół Katolickich z Kielc, a bliższe dane o nich zapowiadał ciepły głos ks. Jacka narratora całej uroczystości zakończenia rajdu. Tuż przed Mszą św. wręczono odznaki zdobywcy Korony Gór Świętokrzyskich.

Zgodnie z programem o godz.15:30 wokół polowego ołtarza zgromadziło się 4679 osób, a wśród nich 2-ch biskupów, 60 księży, 18 sióstr zakonnych i 77 kleryków z Kielc. Wszystkich Szczęśliwie do mety przyprowadziło 109 przewodników turystycznych z Kielc, Sandomierza, Ostrowca Świętokrzyskiego, Radomia i Starachowic.

Eucharystii koncelebrowanej przewodniczył Ordynariusz Kielecki ks. bp Kazimierz Ryczan w asyście bp-a pomocniczego z Kielc ks. bp Kazimierza Gurdy w intencjach za: Ojczyznę i papieża Benedykta XVI, Dzieci i młodzież PTTK, uczestników rajdu i ich rodziny, Działaczy i przewodników PTTK.

Podczas homilii, którą wygłosił ks. bp Kazimier Rzyczan apelował do pielgrzymów-turystów o wzajemne przebaczanie, mówiąc:
„Módlmy się o królestwo przebaczania. Królestwo przebaczania musi, zakiełkować w sercach ludzkich. Nie może pozostać tylko na papierze, w pięknych słowach, w budujących przykładach. Królestwo przebaczania musi urosnąć w sercu, dopiero wówczas człowiek zdolny jest przebaczać.
W cywilizacji ewangelicznego przebaczania wyrastał naród polski. Z cywilizacji przebaczania wyrósł sienkiewiczowski Jurand”. Kończąc powiedział: „Kochani pielgrzymi Przewodnicy, wychowawcy, katecheci, kapłani. Szlaki turystyczne po raz dziesiąty przyprowadziły nas na szczyt, gdzie czczone są relikwie krzyża świętego. Przy krzyżu wyrasta nowymi pędami Jezusowe przebaczanie.”

W związku ze skierowaniem Ojca Karola Lipińskiego na parafię w dalekiej Syberii, w rejon Irkucka, do miejscowości Wierszyna, pod koniec Mszy świętej delegacja przewodników świętokrzyskich z Kielc wręczyła O. Karolowi pożegnalny list z wyrazami wdzięczności za to co zrobił dla regionu, klasztoru świętokrzyskiego i środowiska przewodników oraz życzenia na dalszą drogę zakonnego życie. Do listu dołączono figurkę Chrystusa Frasobliwego z dedykacją na pamiątkę pobytu w Górach Świętokrzyskich.

Pan Lech Drożdżyński, prezes Zarządu Głównego PTTK, który zaszczycił rajd swoją obecnością, wręczył Oblatom Świętokrzyskim medal „Za pomoc i współprace z PTTK”.

Przed błogosławieństwem komandor rajdu odczytał raport następującej treści:

„Czcigodni Księża Biskupi, Prezbiterzy, Ojcze Superiorze Kustoszu Sanktuarium Świętokrzyskiego, Księża reprezentujący biskupów Sandomierskiego i Radomskiego, Kolego Prezesie Zarządu Głównego PTTK, Szanowny Panie Dyrektorze Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Panie Rektorze Politechniki Świętokrzyskiej, Panie Wicekuratorze Oświaty, Przedstawiciele gminy Bieliny, Zaproszeni goście, Wszyscy uczestnicy Rajdu.

Komandor X Jubileuszowego Pielgrzymkowego Rajdu Świętokrzyskiego melduje: Ogółem w Rajdzie uczestniczyło 4679 osób. Wędrowano 14 trasami pięknej ziemi świętokrzyskiej. Najliczniej reprezentowana była trasa nr 7 z Bielin, wędrowało nią 1353 osoby. Najdłuższa była trasa dodatkowa z Przełomu Lubrzanki i liczyła 27 km organizowana przez Klub Górski PTTK Kielce.

W tym roku w Pielgrzymkowym Rajdzie Świętokrzyskim wraz ze swoimi grupami dotarło na szczyt Łysej Góry 60 kapłanów, 18 sióstr zakonnych, 61 katechetów i 187 opiekunów świeckich.

Trasy rajdowe zabezpieczało 109 doświadczonych przewodników świętokrzyskich z Kół Przewodników Świętokrzyskich z Kielc, Ostrowca Świętokrzyskiego, Radomia, Sandomierza i Starachowic. Z tego miejsca pragnę serdecznie podziękować Księżom Biskupom, koncelebrantom, gospodarzom Świętokrzyskiego Sanktuarium – Misjonarzom Oblatom Maryi Niepokalanej i jego przełożonemu Ojcu Zygfrydowi, oraz w szczególności kustoszowi klasztoru Ojcu Joachimowi, którzy przygotowali miejsce do uroczystej celebry Mszy Świętej.

Wyrazy wdzięczności i podziękowanie składam Jego Magnificencji Rektorowi Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach ks. dr Wła dysławowi Sowie za pomoc w organizacji Rajdu. Dziękuję Dyrektorowi Świętokrzyskiego Parku Narodowego Panu Stanisławowi Hurukowi i pracownikom Parku za umożliwienie przeprowadzenia pielgrzymów szlakami turystycznymi ŚPN. Słowa podziękowania składam dyrektorowi Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej księdzu Jackowi Kopciowi za ogromny wkład pracy w organizację tego przedsięwzięcia.

Wiele serdeczności kieruję na ręce koleżanki Krystyny Niebudek dla grupy służby zdrowia, która czuwała i ciągle jeszcze czuwa nad zdrowiem i bezpieczeństwem uczestników Rajdu.

Podziękowania kieruję również do Prezesa Zarządu Głównego PTTK koledze Lechowi Drożdżyńskiemu za wsparcie naszego Rajdu.

Słowa wdzięczności należą się również Oddziałowi Świętokrzyskiemu PTTK w Kielcach za koordynacja organizacyjną rajdu.

Dziękuje również sztabowi rajdu za okazaną pomoc a także całej obsłudze – przewodnikom świętokrzyskim PTTK z Ostrowca Świętokrzyskiego, Sandomierza, Starachowic i Radomia, a szczególnie koleżankom i kolegom z Pierwszego Koła Przewodników Świętokrzyskich, z Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK „BARTEK”.

Dziękuję także alumnom seminarium kieleckiego za opiekę na trasach i doprowadzenie pielgrzymów na Święty Krzyż.

Największe słowa podziękowań należą się Warn Drodzy wędrowcy – pielgrzymi za liczne uczestnictwo, za wysiłek i trud przedeptania tras rajdowych
i dotarcie do stóp ołtarza w Sanktuarium Krzyża Świętego na Łyścu.”

KOMANDOR
X Jubileuszowego Pielgrzymkowego Rajdu Świętokrzyskiego
Witold Wesołowski
Święty Krzyż 26 września 2009 r.

Ostatnim akordem rajdu było błogosławieństwo relikwiami Drzewa Krzyża Świętego, którego udzielił ks. bp Kazimierz Ryczan. (…) Organizatorzy X Pielgrzymkowego Rajdu Świętokrzyskiego z okazji jubileuszu nie zapomnieli o pięciokrotnym uczestniku tego rajdu byłym Ordynariuszu Sandomierskim ks. bp Andrzeju Dziędze i wysłali Mu pozdrowienia do obecnej Jego siedziby w Szczecinie. W doskonałych nastrojach rajdowicze ruszyli w kierunku Przełęczy Huckiej, gdzie oczekiwały na nich autokary.

Co pisała o rajdzie prasa:
Tygodnik NIEDZIELA z dn. 20.09.2009 r. w artykule Katarzyny Dobrowolskie, pt. „A miał być tylko jeden” mówi o historii rajdu, o jego rosnącej popularności i godzącej roli krajoznawstwa z pielgrzymowaniem.

Mowa jest również o tym, że ukaże się na rajdzie monografia dziewięciu dotychczasowych rajdów, która pozwoli prześledzić jego rozwój i historie. Opracowanie to wydane będzie przez Wydawnictwo „JEDNOŚĆ”.

Przypomina, że podczas rajdu każdy będzie mógł wesprzeć kwestę na odbudowę wieży na Świętym Krzyżu. Podane zostały niezbędne informacje: jak i gdzie należy zgłaszać się na X jubileuszowy rajd.

ECHO DNIA z dnia 29.09.2009 r. w artykułem „Rekord na jubileusz” Łukasza Zarzyckiego relacjonuje rekordową frekwencje na poszczególnych trasach i inne rajdowe szczegóły. Ale też zamieszcza bardzo ciekawą rozmowę z uczestnikami trasy „Puszczańskiej::

„Idziemy w intencji naszych rodzin i parafii – mówi ks. Marek Bębenek proboszcz parafii pod wezwaniem Świętych Marcina i Jakuba z miejscowości Cierno-Żabieniec w gminie Nagłowice. Jego parafialna grupa wybrała górską trasę ze Świętej Katarzyny przez Łysicy i Kakonin. Po raz pierwszy podążamy na Święty Krzyż – mówi Aneta i Jacek Roś z Warzyna. Rajd jest dla nas ciekawym doświadczeniem, interesującą przygoda i niezwykłym przeżyciem duchowym. Idziemy wyjątkową trasą, która prowadzi przez najwyższy szczyt w Górach Świętokrzyskich – mówiły Anna i Karolina Orlińskie, Patrycja Roś, Kasia Frej, Kasia i Monika Kot, Malwina Struzik, Renata Stanik, Basia Chachulska.

NIEDZIELA z dnia 18.10.09 r. w artykule pt. „Po raz dziesiąty do relikwii krzyża” Katarzyny Dobrowolskiej relacjonowała przebieg zakończenia rajd.