JUBILEUSZOWY RAJD ŚWIĘTOKRZYSKI – ŚWIĘTY KRZYŻ 2000

odbył się 30.09.2000 r.

Patronatem rajd objęli:
Ordynariusz Diecezji Kieleckiej – ksiądz biskup Kazimierz Ryczan
Wojewoda Świętokrzyski – Wojciech Lubawski
Marszałek Woj. Świętokrzyskiego – Józef Szczepańczyk

Komitet honorowy stanowili:
Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach – prof. Adam Massalski
Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach – ks. dr Kazimierz Gurda
Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego – mgr inż. Jerzy Gajczak
Superior Ojców. Oblatów MN na Świętym Krzyżu – o. Karol Lipiński

Instytucje współorganizujące to:
Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Diecezji Kieleckiej Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach
Dyrekcja Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie
Klasztor Oblatów na Świętym Krzyżu Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach
Przewodnicy Świętokrzyscy PTTK w Kielcach
Stowarzyszenie Przewodników Świętokrzyskich w Kielcach

W skład roboczego komitetu organizacyjnego weszli:
Sekretarz bp ordynariusza – ks. dr Jerzy Ostrowski
Dyrektor Biura Spraw Ob.U.W. – mgr inż. Jerzy Król
Kapelan przewodników świętokrzyskich – ks. dr Mirosław Cisowski
Superior Oblatów na Świętym Krzyżu – o. Karol Lipiński
Prezes Zarządu O/Św. PTTK w Kielcach – Kazimierz Micorek
Prezes Stow. Przewodników Św. – Janusz Stokowski
Prezes Koła Przewodników Św. „BARTEK” – Mieczysław Olech
Prezes Koła Przewodników Św. w Kielcach – Krystyna Niebudek
Szef rajdu – Ryszard Woszczyński
Kierownik tras – Roman Bajor
Sekretarz rajdu – Franciszek Guska

Celem rajdu było:
– uczczenie 2 tysięcy lat chrześcijaństwa na świecie
– uczczenie X wieków chrześcijaństwa na Łyścu
– oddanie czci Relikwiom Krzyża Świętego
– ukazanie piękna Gór Świętokrzyskich
– pokazanie dzieła rąk ojców Oblatów na Świętym Krzyżu
– podkreślenie istnienia 50 lat Świętokrzyskiego Parku Narodowego
– 50-lecie działalności PTTK w Polsce.

Uczestnicy mieli do wyboru siedem tras o różnej długości i skali trudności.
Trasa nr 1 – Święta Katarzyno – Łysica – Kakonin – Święty Krzyż
kierownik trasy – Kazimierz Gruszczyński KPŚ Kielce
Trasa nr 2 – Bieliny – Huta Szklana – Święty Krzyż
kierownik trasy – Aleksandra Syposz KPŚ Kielce
Trasa nr 3 – Łagów – Kobyla Góra – Święty Krzyż
kierownik trasy – Mieczysław Olech KPŚ „BARTEK” Kielce
Trasa nr 4 – Piórków – G. Jeleniowska – Kobyla Góra – Święty Krzyż
kierownik trasy – Kazimierz Wawrzycki KPŚ Kielce
Trasa nr 5 – Grzegorzewice – Chełmowa Góra – Święty Krzyż
kierownik trasy – Tadeusz Lejman KPŚ „BARTEK” Kielce
Trasa nr 6 – Słupia Nowa – Święty Krzyż (dla Seniorów)
kierownik trasy – Alicja Stanisławska KPŚ Kielce
Trasa nr 7 – Przełęcz Hucka – Święty Krzyż (dla niepełnosprawnych)
kierownik trasy – Barbara Michalska KPŚ „BARTEK” Kielce

Kierownicy tras mieli do pomocy przewodników, a byli to: Justyna Krajcarz, Ewa Zajączkowska, Marzena Wojda, Agnieszka Bujarska, Renata Jakóbkiewicz, Marta Tomaszewska, Elżbieta Kwasik, Krystyna Niebudek, Anna Wilczyńska, Joanna Łakomiec, Stefan Iwański, Marcin Kamiński, Michał Stefanek, wszyscy z Kielc i Wiesława Turecka z Radomia.

Na rajd telefonicznie zgłosiło się 1013 osób, ale piękna pogoda sprawiła, że uczestników było o wiele więcej. Największym powodzeniem cieszyła się trasa nr 1, którą wybrało 660 osób.

Przybyłych na metę czekała miła niespodzianka. Ojcowie Oblaci witając piechurów w krużgankach, zapraszali na wirydarz, gdzie nowicjusze częstowali gorącą herbatą i bułkami z jagodami. W olbrzymiej większości wędrowcami była młodzież szkół podstawowych i średnich ze swoimi nauczycielami i katechetami. Niekiedy przybyli z bardzo odległych parafii diecezji kieleckiej, ale było też wielu kielczan, a wśród nich alumni z Wyższego Seminarium Duchownego.

Końcowym akordem rajdu była msza św. w intencjach: – za pomyślność Ojczyzny, – za Papieża Jana Pawła II, Honorowego Przewodnika Świętokrzyskiego której przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Kazimierz Ryczan, a w koncelebrze brało udział 23 księży uczestniczących w rajdzie. Pod koniec Mszy świętej szef rajdu odczytał raport następującej treści:

Meldunek szefa rajdu:
„Tu na Świętym Krzyżu, w tej świątyni, skończyły się wszystkie trasy Jubileuszowego Rajdu Świętokrzyskiego – Święty Krzyż 2000. Nadszedł czas, aby zdać z niego raport, więc jako szef rajdu – melduję przewodnikowi dusz Diecezji Kieleckiej: dziś uczestnicy tego rajdu czcili Pana Boga inaczej, niż to czyni większość z nas codziennie, nie na kolanach, ale w drodze, podziwiając i chwaląc dzieło Stwórcy. I wszyscy jednogłośnie stwierdzają jak to rzadko bywa wśród Polaków, że ta część świata – Góry Świętokrzyskie – udała się Panu Bogu najbardziej. – wędrowało nas – 1013 osób – razem przeszliśmy – 10 352 km – zarejestrowaliśmy w pamięci łącznie 7033 godz. świętokrzyskich uroków, które stają się od dziś naszą własnością na zawsze. Gorąco dziękuję Ekscelencji za przewodniczenie w koncelebrze i za homilię, przypomnę jednak, że pomysł zorganizowania w roku milenijnym takiego rajdu, powstał podczas przewodnickiego opłatka w styczniu, a autorem pomysłu był Ordynariusz Diecezji Kieleckiej, któremu za ten pomysł też serdecznie dziękuję. Wówczas dokonano posiewu, dziś zbieramy owoce. Owoce byłyby nijakie, gdyby nie usilna praca nad posiewem ks. Jerzego Ostrowskiego, któremu dużymi literami mówię DZIĘKUJĘ, DZIĘKUJĘ za wszystko. Będąc już przy osobach duchownych, szczególne podziękowanie kieruję na ręce gospodarza – ojca superiora, który dzisiaj nas wszystkich przyjął, jak dobry ojciec. Powiem więcej, teraz jest ku temu okazja, – my przewodnicy świętokrzyscy od lat tu czujemy się jak we własnym domu, a ta symbioza trwa od bardzo dawna – niektórzy twierdzą, że od czasów Bolesława Chrobrego. Dowodem tej symbiozy niech będzie fakt, że trzech Honorowych Przewodników Świętokrzyskich, to oblaci ze Świętego Krzyża, a wśród nich ojciec Karol Lipiński. Bóg zapłać za dobroć i serce ojcu i wszystkim świętokrzyskim oblatom. W imieniu organizatorów dziękuję panu wojewodzie świętokrzyskiemu, że zechciał przyjąć patronat nad rajdem. Dziękuję za pomoc w organizacji rajdu – Dyrektorowi Świętokrzyskiego Parku Narodowego i pracownikom parku, harcerzom z Kielc i Ostrowca Świętokrzyskiego, panom wójtom z Bielin, Łagowa, Nowej Słupi, burmistrzowi z Bodzentyna. Szczególne podziękowanie kieruję pod adresem Zarządu Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach za wsparcie finansowe i za to, że pozwolił nam działać pod szyldem ich firmy, a przewodnikom świętokrzyskim z Kielc i Radomia, że całą tę robotę wykonali. Podziękowania niech przyjmą też osoby tu nie wymienione, a wspierające nas w organizacji. Na zakończenie dziękuję wam – uczestnikom rajdu, że zechcieliście z nami w taki właśnie sposób modlić się i wychwalać Pana. Bóg zapłać wam za to.”

Melduje Szef Rajdu Ryszard Woszczyński Święty Krzyż 30.09.2000 r.

Po zakończeniu Mszy świętej o. Karol Lipiński zaprosił wszystkich przewodników do kawiarenki na pączki i herbatę. Przybył tam również bp Kazimierz Ryczan, który podziękował organizatorom za wspaniałą imprezę turystyczną w roku Wielkiego Jubileuszu.

29 września „Gazeta Wyborcza” artykułem Janusza Kędrackiego pt. „Siedem dróg na Święty Krzyż” informowała, a zarazem zapraszała czytelników na „turystyczno – religijną wędrówkę, na Święty Krzyż”. Wieczorem w dniu rajdu telewizja pokazała kilka migawek z tras.