XV Jubileuszowy Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy „Święty Krzyż 2014” odbył się 27.09.2024 r. pod hasłem „Jezus naszym przewodnikiem”.

W rajdzie wzięło udział 5127 turystów-pielgrzymów, którzy wędrowali 15 trasami. Rajdowe grupy prowadziło 117 przewodników świętokrzyskich. Najliczniej reprezentowana była trasa „Zbójecka” z Bielin, a wędrowało nią 1171 osób, najdłuższą była 40-kilometrowa trasa z Kielc, którą pokonało 28 osób. W rajdzie uczestniczyli turyści-pielgrzymi z diecezji kieleckiej, sandomierskiej, radomskiej, a także z Warszawy, Tarnowa, Aleksandrowa Łódzkiego i Dąbrowy Górniczej. W jubileuszowej edycji rajdu na szczyt Świętego Krzyża pielgrzymowało 79 kapłanów, 21 sióstr zakonnych, 67 katechetów oraz 307 opiekunów świeckich. Ponadto turystom-pielgrzymom towarzyszyło 50 kleryków z Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Szkoły Katolickie z Kielc reprezentowane były przez 367 uczniów – to najliczniejsza rajdowa grupa. Trasą rajdową z Waśniowa wędrował rektor Politechniki Świętokrzyskich profesor Stanisław Adamczak wraz z działającym na uczelni Akademickim Klubem Turystyki Kwalifikowanej PTTK „Sabat”. Na rajdowy szlak wybrał się także Sławomir Kopacz, wójt Gminy Bieliny. Na Eucharystię na zakończenie rajdu dotarła także 50-osobowa grupa pielgrzymów rowerowych II Pielgrzymki Rowerowej 2014 pod przewodnictwem księdza biskupa Mariana Florczyka. Na mecie rajdu na Świętym Krzyżu tradycyjnie wręczono Koronę Gór Świętokrzyskich, a także „Siedmiomilowe buty” – odznakę turystyczną dla dzieci. Rajd zakończyła Msza święta z udziałem biskupów – Kazimierza Ryczana i Mariana Florczyka z Kielc, Krzysztofa Nitkiewicza z Sandomierza i Henryka Tomasika z Radomia.

Trasy rajdowe zabezpieczało 117 przewodników świętokrzyskich z Kielc, Ostrowca Świętokrzyskiego, Sandomierza, Opatowa i Radomia.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z XV Jubileuszowego Świętokrzyskiego Rajdu Pielgrzymkowego „Święty Krzyż 2014″ http://www.rajd.pttkkielce.pl/galeria/

Sztab Rajdu:
Komandor Rajdu – Martyna Sutowicz- Kielce, tel. 509126316
Wicekomandor Rajdu – Mirosław Kubik – Kielce, tel. 792 947 647
Wicekomandor Rajdu – Alicja Mężyk – Ostrowiec Świętokrzyski, tel. 503 535 469
Wicekomandor Rajdu – Wiesław Czarnecki – Radom, tel. 504 533 388
Wicekomandor Rajdu – Elżbieta Kulita – Sandomierz, tel. 693 833 325
Koordynator Organizacyjny z ramienia Diecezji Kieleckiej – ks. Jacek Kopeć – Kielce, tel. 606 228 716
Kierownik tras – Krzysztof Sabat, tel. 505 573 552
Koordynator Organizacyjny – Dominik Kowalski – Kielce, tel. 501 793 733
Szef Biura Prasowego – Łukasz Zarzycki – Kielce, tel. 693 230 238
Sekretariat Rajdu – Renata Jakóbkiewicz – Kielce, tel. 509 272 156
– Kamila Zabielska – Niedbała – Kielce, tel. 691 022 385
– Aleksandra Syposz – Kielce, tel. 507 314 711
– Beata Milewicz – Kielce, tel. 530 650 079
– Marcin Sołtys – Kielce, tel. 660 669 920
Szef Służby Medycznej – Krystyna Niebudek – Kielce, tel. 603 384 844

Regulamin XV Jubileuszowego Świętokrzyskiego Rajdu Pielgrzymkowego „Święty Krzyż 2014”