Komandorzy Rajdu

Ryszard Woszczyński, Alicja Stanisławska, Mieczysław Olech, Grzegorz Niedbała, Witold Wesołowski, Dominik Kowalski, Łukasz Zarzycki, Marcin Wroński, Martyna Sutowicz, Mirosław Kubik, Krzysztof Sabat, Kamila Zabielska-Niedbała, Iwona Baran, Renata Dudzik-Gruszka

ŚŒwięty Krzyż, 27.09.2014 r. XV Jubileuszowy ŒŚwiętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy „ŒŚwięty Krzyż 2014”. Fot. Łukasz Zarzycki
Ryszard Woszczyński

Ryszard Woszczyński – członek PTTK od 1962 roku. Członek Komisji Przewodnickiej ZG PTTK i Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Przewodnickiej w latach 1976-1981. Posiadacz tytułu „Zasłużony przewodnik PTTK” oraz wielu uprawnień przewodnickich, przodownickich turystyki kwalifikowanej i instruktorskich. W 1985 roku inicjator organizowania Ogólnopolskich Pielgrzymek Przewodnickich na Jasną Górę, które trwają do dziś. Współorganizator i komandor I, X i XX Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego Przewodników. 

Podczas Mszy Świętej w Masłowie w 1991 roku w imieniu przewodników wręczał Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II insygnia Honorowego Przewodnika Świętokrzyskiego. Współautor monografii przewodnictwa świętokrzyskiego „W stronę Świętego Krzyża”.

Komandor Jubileuszowego Rajdu Świętokrzyskiego – Święty Krzyż 2000.

Alicja Stanisławska
Przewodnik Swietokrzyski Alicja Stanislawska - XI Swietokrzyski Rajd Pielgrzymkowy "Swiety Krzyz 2010"

Alicja Stanisławska – urodziła się 9 kwietnia 1933 roku w Siedlcach. W rodzinnym mieście ukończyła szkołę podstawową i średnią. Studia wyższe na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu ukończyła w 1960 roku.

Z turystyką oraz PTTK związana czynnie od 1980 roku. W tym roku ukończyła kurs przewodnicki uzyskując legitymację Przewodnika Świętokrzyskiego wraz z przewodnicką „blachą”.

Przez czterdzieści lat brała czynny udział w życiu Koła Przewodników Świętokrzyskich pełniąc różne funkcję – zaczynając od członka Zarządu Koła do Prezesa Zarządu Koła włącznie. W tym też czasie była członkiem Zarządu Oddziału PTTK w Kielcach. Pełniła także funkcję wiceprezesa Zarządu Oddziału Świętokrzyskiego PTTK oraz funkcję wiceprezesa Koła Przewodników Świętokrzyskich.

Otrzymała wiele dyplomów za pracę społeczną na rzecz PTTK oraz honorowych odznaczeń PTTK szczycąc się „Honorową Złotą Odznaką PTTK” otrzymaną w 1991 roku oraz odznaką „Zasłużony Przewodnik PTTK” z 2006 roku.

Włączała się czynnie w organizację Rajdów Pielgrzymkowych pełniąc dwukrotnie funkcję Komandora Rajdu. Komandor II i VI Pielgrzymkowego Rajdu Świętokrzyskiego w latach 2001 oraz 2005.

Zmarła w grudniu 2019 roku w Kielcach.

Mieczysław Olech
Mieczysław Olech

Mieczysław Olech – urodził się 29 maja 1932 roku w miejscowości Sławęcice w byłym powiecie Opatów. W 1962 roku rozpoczął studia w WSE w Sopocie na wydziale Transportu, które ukończył w roku akademickim 1968/1969 z tytułem magistra.

Pracował jako zawiadowca II klasy na stacji Wolica, a następnie na stacji Kielce na stanowisku Zastępcy Naczelnika Stacji. W 1971 roku decyzją Dyrektora Okręgu Kolei w Lublinie oddelegowano go do pracy w szkole – w Technikum Kolejowym w Skarżysku Kamiennej, które w tym czasie utworzono. W szkole pracował do emerytury, na którą przeszedł w 1994 roku.

W czasie pracy w szkole opiekował się XVIII Szczepem ZHP im. Orła Białego. Od 1988 roku posiadał stopień harcmistrza.

Odznaczenia jakie zdobył: Za zasługi dla transportu, Złoty Krzyż Zasługi, wszystkie odznaki PTTK, Srebrny Krzyż Zasługi dla ZHP. 

Członek PTTK od 1980 roku, przewodnik od 1994 roku, przodownik OTP od 1985 i przodownik GOT od 1992 roku. Zdobył dwie małe złote odznaki turystyczne OTP i GOT.

Działalność społeczna na rzecz PTTK: zorganizowanie i prowadzenie SKKT w Technikum Kolejowym w Skarżysku-Kamiennej, prezes Koła „Bartek” od 1996 do 2005 roku, członek Zarządu Oddziału od 2003 roku, wiceprezes Świętokrzyskiego Oddziału PTTK w Kielcach. 

Komandor III, IV i V Pielgrzymkowego Rajdu Świętokrzyskiego w latach 2002, 2003, 2004.

Zmarł 23 września 2021 roku w Kielcach.

Grzegorz Niedbała
Swiety Krzyz, 25.09.2021 r. XXII Swietokrzyski Rajd Pielgrzymkowy

Grzegorz Niedbała – Komandor VII Pielgrzymkowego Rajdu Świętokrzyskiego „Święty Krzyż 2006” i VIII Pielgrzymkowego Rajdu Świętokrzyskiego „Święty Krzyż 2007”.

Witold Wesołowski
26.09.2009 r. X Jubileuszowy Pielgrzymkowy Rajd Świętokrzyski

Witold Wesołowski – Komandor IX Pielgrzymkowego Rajdu Świętokrzyskiego „Święty Krzyż 2008” i X Jubileuszowego Pielgrzymkowego Rajdu Świętokrzyskiego „Święty Krzyż 2009”.

Dominik Kowalski
25.09.2010 r. XI Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy

Dominik Kowalski – Komandor XI Świętokrzyskiego Rajdu Pielgrzymkowego „Święty Krzyż 2010”.

Łukasz Zarzycki
Swiety Krzyz, 22.09.2018 r. XIX Swietokrzyski Rajd Pielgrzymkowy

Łukasz Zarzycki – Komandor XII Świętokrzyskiego Rajdu Pielgrzymkowego „Święty Krzyż 2011” i XIII Świętokrzyskiego Rajdu Pielgrzymkowego „Święty Krzyż 2012”, rzecznik prasowy Rajdu.

Marcin Wroński
28.09.2013 r. XIV Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy

Marcin Wroński – urodził się w Kielcach. Na pierwszy wyjazd – własny chrzest – został przewieziony w torbie podróżnej do Malborka. Pasję do wędrówek utwierdziła w nim wychowawczyni ze szkoły podstawowej w Ostrowcu Świętokrzyskim, często organizując rajdy dla jego klasy. Trwała ona dalej zarówno okresie liceum, jak i studiów. Do tej pory uczestniczy w corocznych „Rajdach Palmowych” z rodziną oraz przyjaciółmi ze szkoły oraz studiów, a także stara się zaszczepić miłość do turystyki pieszej i rowerowej wśród kolejnego pokolenia.

Uprawnienia przewodnickie zdobył w 2006 r. Należy do Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK „Bartek”. Wieloletni członek sądu koleżeńskiego przy Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym Oddziale Świętokrzyskim w Kielcach, a także wykładowca na kursach przewodnickich z zakresu prawa.

Jako Przewodnik Świętokrzyski rozpoczął udzielać się przy organizacji Świętokrzyskich Rajdów Pielgrzymkowych (od IX edycji) jako przewodnik, następnie kierownik trasy, a w końcu członek sztabu oraz Komandor XIV i XXIV Świętokrzyskiego Rajdu Pielgrzymkowego w latach 2013 i 2023 r.

Martyna Sutowicz
Święty Krzyż, 27.09.2014 r. XV Jubileuszowy Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy

Martyna Sutowicz – Komandor XV Jubileuszowego Świętokrzyskiego Rajdu Pielgrzymkowego „Święty Krzyż 2014”.

Mirosław Kubik
Swiety Krzyz, 26.09.2015 r. XVI Swietokrzyski Rajd Pielgrzymkowy

Mirosław Kubik – urodził się 26 lutego 1963 roku we Włodawie na Lubelszczyźnie. Od roku 1969 mieszka w Kielcach. Jest absolwentem Technikum Mechanicznego w Kielcach.

Turystykę uprawia czynnie od 2004 r. W roku 2007 został członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz Klubu Turystów Pieszych PTTK „Przygoda”. Ukończył kurs i w 2008 roku otrzymał uprawnienia przewodnika terenowego po województwie świętokrzyskim. Od roku 2008 należy do Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK „Bartek”. W latach 2009-2013 był członkiem Komisji Rewizyjnej Świętokrzyskiego Oddziału PTTK. Po ukończeniu kursu w 2014 roku uzyskał uprawnienia przodownika turystyki pieszej. W latach 2008-2010 oraz 2012-2014 wchodził w skład Zarządów Klubu Turystów Pieszych „Przygoda”. W roku 2014 pełnił funkcję prezesa KTP „Przygoda”. Jest współorganizatorem imprez turystycznych Klubu i Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach.

W 2016 roku od ZG PTTK otrzymał Dyplom „Za zasługi w upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa”. Za pracę społeczną na rzecz Oddziału Świętokrzyskiego PTTK i Klubu Turystów Pieszych „Przygoda” otrzymał odznakę „Za zasługi dla Oddziału” oraz wiele dyplomów i podziękowań.

Od roku 2011 do 2013 oraz w latach 2015-2018 był kierownikiem tras Świętokrzyskich Rajdów Pielgrzymkowych na Święty Krzyż. W 2014 roku pełnił funkcję wicekomandora, w roku 2015 – Komandora XVI Świętokrzyskiego Rajdu Pielgrzymkowego „Święty Krzyż 2015”.

Krzysztof Sabat
Swiety Krzyz, 24.09.2016 r. XVII Swietokrzyski Rajd Pielgrzymkowy

Krzysztof Sabat – Komandor XVII Świętokrzyskiego Rajdu Pielgrzymkowego „Święty Krzyż 2016”, XVIII Świętokrzyskiego Rajdu Pielgrzymkowego „Święty Krzyż 2017” i XIX Świętokrzyskiego Rajdu Pielgrzymkowego „Święty Krzyż 2018”.

Kamila Zabielska-Niedbała
Swiety Krzyz, 28.09.2019 r. XX Swietokrzyski Rajd Pielgrzymkowy

Kamila Zabielska-Niedbała – urodziła się w 1978 roku w Kielcach. Zawodowo radczyni prawna.

Już od dziecka lubiła z rodzicami wędrować po górach, szczególnie w nosidełku na plecach taty. Zarówno w okresie szkoły, jak i studiów interesowała się turystyką. W 2000 roku przystąpiła do zdobywania Górskiej Odznaki Turystycznej, a później za namową swojej siostry Barbary została członkinią PTTK. Od 2009 roku Przodownik Turystyki Górskiej. Wraz z reaktywacją Klubu Górskiego aktywnie uczestniczyła w rajdach, złazach i innych imprezach turystycznych. W PTTK poznała swojego męża Grzegorza Niedbałę (Komandora VII i VIII Pielgrzymkowego Rajdu Świętokrzyskiego w latach 2006 i 2007), z którym od 2010 roku przemierza góry i doliny wspólnego życia.

Od 2009 roku pełni liczne funkcje w sztabie Świętokrzyskich Rajdów Pielgrzymkowych, których zwieńczeniem było objęcie w 2019 roku funkcji Komandora XX edycji ŚRP.

Iwona Baran
Swiety Krzyz, 26.09.2020 r. XXI Swietokrzyski Rajd Pielgrzymkowy

Iwona Baran – XXI Świętokrzyskiego Rajdu Pielgrzymkowego „Święty Krzyż 2020” i XXII Świętokrzyskiego Rajdu Pielgrzymkowego „Święty Krzyż 2021”.

Renata Dudzik-Gruszka
Swiety Krzyz, 24.09.2022 r. XXIII Swietokrzyski Rajd Pielgrzymkowy

Renata Dudzik-Gruszka – Komandor XXIII Świętokrzyskiego Rajdu Pielgrzymkowego „Święty Krzyż 2022”.