III PIELGRZYMKOWY RAJD ŚWIĘTOKRZYSKI

odbył się 28.09.2002 r.

Patronatem rajd objęli:
Ordynariusz Diecezji Kieleckiej – ksiądz biskup Kazimierz Ryczan
Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej – ksiądz biskup Wacław Świerzawski
Ordynariusz Diecezji Radomskiej – ksiądz biskup Zygmunt Zimowski

Komitet honorowy:
Rektor WSD w Kielcach – ks. dr Kazimierz Gurda
Dyrektor ŚPN – mgr inż. Jerzy Gajczak
Superior Oblatów na Świętym Krzyku – o. Bernard Briks

Współorganizatorami byli:
Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach
Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Diecezji Kieleckiej
Klasztor Ojców Oblatów na Świętym Krzyżu
Dyrekcja Świętokrzyskiego Parku Narodowego
Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK w Kielcach „Pierwsze” i „BARTEK”

Sztab rajdu pracował w składzie:
Dyrektor Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Kieleckiej – ks. dr Jerzy Ostrowski
Kapelan Przewodników Świętokrzyskich – ks. Mirosław Cisowski
Klasztor Ojców Oblatów na Świętym Krzyżu – o. Karol Lipiński
Prezes Zarządu Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach – Kazimierz Micorek
Prezes Koła Przewodników Świętokrzyskich w Kielcach – Krystyna Niebudek
Komandor Rajdu – Mieczysław Olech
Kierownik Tras – Roman Bajor
Sekretarz – Renata Jakóbkiewicz, Marta Tomaszewska

Celem rajdu było:
Oddanie czci Relikwiom Krzyża Świętego i poznanie historii klasztoru
Poznanie piękna Gór Świętokrzyskich i Świętokrzyskiego Parku Narodowego
Popularyzowanie wypoczynku w harmonii z przyrodą – dziełem Stwórcy.

Uczestnicy mieli do wyboru 7 tras pieszych:
Trasa nr 1 – Święta Katarzyna – Łysica – Kakonin – Święty Krzyż
Kierownik trasy – Anna Wilczyńska, Maria Dymińska KPŚ „BARTEK” Kielce
Trasa nr 2 – Łagów – Kobyla Góra – Święty Krzyż
Kierownik trasy – Robert Kulak, Marcin Kamiński KPŚ „BARTEK” Kielce
Trasa nr 3 – Piórków – Przełęcz Jeleniowska – Trzcianka – Święty Krzyż
Kierownik trasy – Tadeusz Lejman, Krzysztof Stefańczyk KPŚ „BARTEK” Kielce
Trasa nr 4 – Skorzeszyce – Bieliny – Huta Szklana – Święty Krzyż
Kierownik trasy – Cezary Jastrzębski, Marcin Nocula KPŚ „BARTEK” Kielce
Trasa nr 5 – Bieliny – Podłysica – Przełęcz Hucka – Święty Krzyż
Kierownik trasy – Tomasz Rogaliński KPŚ „BARTEK” Kielce
Trasa nr 6 – Grzegorzewice – Chełmowa Góra – Nowa Słupia – Święty Krzyż
Kierownik trasy – Justyna Cieślik, Michał Pałczyński KPŚ „BARTEK” Kielce
Trasa nr 7 – Przełęcz Hucka – Święty Krzyż
Kierownik trasy – Barbara Michalska, Jacek Grzybała KPŚ „BARTEK” Kielce

Pełną obsługę rajdu, wraz ze sztabem, stanowiło 31 przewodników świętokrzyskich z Kielc. Organizatorzy postanowili nadać rajdowi charakter międzydiecezjalny z tego powodu, że nieopodal Świętego Krzyża stykają się granice diecezji: sandomierskiej, kieleckiej i radomskiej. Propozycję tę zaakceptowali biskupi ordynariusze tych diecezji. Wówczas przyjęto nową nazwę rajdu „PIELGRZYMKOWY RAJD ŚWIĘT0KRZYSKI” Ustalono, że stronę tytułową regulaminu będzie zdobić stylizowany obraz Józefa Szermentowskiego „Klasztor na Świętym Krzyżu” widziany z Drogi Królewskiej.
Na rajd telefonicznie zgłosiło się 1570 osób. Byli to już uczestnicy z trzech diecezji, ale większość pątników pochodziło z Diecezji Kieleckiej. Najbardziej obleganą była trasa nr 6 z Bielin (około 550 osób). Pogoda w sobotni ranek 23 września nie napawała optymizmem i nic się nie zmieniło przez cały dzień. Chwilami przestawał padać deszcz, ale mgły unoszące się z pól i leśnych ostępów czyniły dzień mało przyjazny dla piechurów, a widoczność, która w górach jest niezbędna dla podziwiania widoków, była prawie zerowa. Rozmiękłe ścieżki pod setkami butów stały się szybko bajorami trudnymi do przejścia. W takich warunkach około 1500 rajdowiczów dotarło do klasztoru i rozsiadło się w krużgankach. Gorąca herbata i jagodzianki, którymi częstowali nowicjusze, nieco poprawiły humory.

Zgodnie z programem o godz.15:30 rozpoczęła się koncelebrowana Msza święta w intencjach:
– za pomyślność Ojczyzny,
– za papieża Jana Pawła II Honorowego Przewodnika Świętokrzyskiego,
– za uczestników rajdu, przewodników świętokrzyskich i ich rodzin, której przewodniczył ordynariusz radomski ks. bp Zygmunt Zimowski, a homilię wygłosił sufragan sandomierski ks. bp Edward Frankowski. W koncelebrze uczestniczył ks. bp Kazimierz Ryczan oraz 38 księży uczestniczących w rajdzie. Pod koniec eucharystii komandor rajdu odczytał raport.

Po zakończeniu Mszy świętej uczestnicy rajdu szybko ruszyli drogą do Przełęczy Huckiej, gdzie na parkingu oczekiwały na nich autokary. Przemoknięci i zmęczeni, ale o dziwo radośni, mimo fatalnej pogody, wracali do domów i mówili, że za rok przybędą znów.

Tak opowiadały dziennikarzowi „Echa Dnia” swoje wrażenia w krużgankach 12-letnie dziewczynki z Kielc, Magda Kłosowicz i Magda Milewska „nam deszcz i mgła nie przeszkadzają, jest fajnie. Przeszłyśmy 15 km, zmoczył nas deszcz, ale to przygoda. Lubimy takie wędrówki” – zapewniały ze śmiechem, popijając gorącą herbatę.
Zwyczajowo o. Karol Lipiński zaprosił całą obsługę rajdu do klasztornego refektarza na gorący posiłek, ale nie wszyscy skorzystali z zaproszenia. Część przewodników, korzystając z okazji, zabrała się ze swoimi grupami z Przełęczy Huckiej do Kielc.
Tygodnik wydawany przez Kurię Radomską pt. „AVE” w nr 37/ 2002 podał krótkie sprawozdanie z rajdu.
Kieleckie „Echo Dnia” z dn. 30.09.2002 r. zamieściło szersze sprawozdanie i zdjęcie z rajdu, nazywając go „Rajdem we mgle”.