VI PIELGRZYMKOWY RAJD ŚWIĘTOKRZYSKI

odbył się 24.09.2005 r. a przesłaniem jego było:
„EUCHARYSTIA SIŁĄ, ŻYCIA I WIARY”

Patronatem rajd objęli:
Ordynariusz Diecezji Kieleckiej – ksiądz biskup Kazimierz Ryczan
Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej – ksiądz biskup Andrzej Dzięga
Ordynariusz Diecezji Radomskiej – ksiądz biskup Zygmunt Zimowski
Marszałek Województwa Święt. – Franciszek Wołodźko
Wojewoda Świętokrzyski – Włodzimierz Wójcik
Prezydent Miasta Kielce – Wojciech Lubawski

Komitet honorowy:
Dyrektor Wydz. Dusz. Ogól. Diecezji Kieleckiej – ks. bp Kazimierz Gurda
Rektor Akademii Świętokrzyskiej – prof. Regina Renz
Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach – ks. dr Jerzy Ostrowski
Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu – ks. dr Wacław Depo
Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu – ks. dr Jan Biedroń
Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego – inż. Bogdan Hajduk

Współorganizatorzy:
Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach
Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Diecezji Kieleckiej
Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach
Klasztor Ojców Oblatów na Świętym Krzyżu
Przewodnicy świętokrzyscy z Kielc, Sandomierza, Ostrowca, Radomia

Sztab rajdu:
Komandor Rajdu – Alicja Stanisławska – Kielce
Wicekomandor Rajdu – Grzegorz Niedbała – Kielce
Wicekomandor Rajdu – Wiesław Czarnecki – Radom
Wicekomandor Rajdu – Wiesław Wierzchowski – Sandomierz
Rektor WSD w Kielcach – ks. dr Jerzy Ostrowski
V-ce Dyrektor Dusz. Ogól. Diecezji Kieleckiej – ks. Stanisław Langner
Superior Ojców Oblatów na Świętym Krzyżu – O. Bernard Briks
Koordynator organizacyjny – Ryszard Woszczyński – Kielce
Sekretarz – Renata Jakóbkiewicz – Kielce
Szef Służby Medycznej – Krystyna Niebudek – Kielce
Rzecznik informacyjny – Tomasz Rogaliński – Kielce

Cel rajdu:
– pokłon Relikwiom Krzyża Świętego
– dziękczynienie za dwieście lat Kościoła Diecezji Kieleckiej

Organizatorzy przygotowali 13 tras pieszych, jedną trasę kolarską, jedną trasę autokarowo-pieszą do wyboru turystów.
Trasa nr 1 Święta Katarzyna – Łysica – Kakonin – Święty Krzyż
Kierownik trasy – Mirosław Sotkiewicz, Roman Bajor KPŚ „BARTEK” Kielce
Trasa nr 2 Krajno – Porąbki – Kakonin – Huta Szklana – Święty Krzyż
Kierownik trasy – Kazimierz Gruszczyński, Jan Otwinowski KPŚ Kielce
Trasa nr 3 Łagów – Wał Małacentowski – Kobyla Góra – Trzcianka – Święty Krzyż
Kierownik trasy – Marian Stefański, Zbigniew Tatarczuch KPŚ Kielce
Trasa nr 4 Piórków – Przełęcz Jeleniowska – Nowa Słupia – Święty Krzyż
Kierownik trasy – Bogusław Mądry, KPT Sandomierz
Trasa nr 5 Makoszyn – Bieliński Grzbiet – Huta Szklana – Święty Krzyż
Kierownik trasy – Krzysztof Bogusz, Tadeusz Lejman KPŚ „BARTEK” Kielce
Trasa nr 6 Skorzeszyce – Bieliny – Podłysica – Huta Szklana – Święty Krzyż
Kierownik trasy – Cezary Jastrzębski, Grzegorz Szczęsny KPŚ „BARTEK” Kielce
Trasa nr 7 Bieliny – Podłysica – Przełęcz Hucka – Święty Krzyż
Kierownik trasy – Leszek Świercz, Jacek Praśkiewicz SPŚ Kielce
Trasa nr 8 Grzegorzewice – Chełmowa Góra – Nowa Słupi – Święty Krzyż
Kierownik trasy – Zbigniew Pękala, Agata Toporowska KPŚ Ostrowiec Św.
Trasa nr 9 Chybice – Pokrzywianka – Chełmowa Góra – Nowa Słupia – Święty Krzyż
Kierownik trasy – Alicja Mężyk KPŚ Ostrowiec Św.
Trasa nr 10 Nowy Skoszyn – Jeleniów – Nowa Słupia – Święty Krzyż
Kierownik trasy – Adam Szklarski KPŚ Ostrowiec Św.
Trasa nr 11 ROWEROWA Kielce – Masłów – Bęczków – Krajno – Podłysica – Huta Szklana – Święty Krzyż
Kierownik trasy – Andrzej Wójcik SKTK „Kigari” Kielce
Trasa nr 12 (dla seniorów) Przełęcz Huckiej – Święty Krzyż
Kierownik trasy – Jacek Grzybała KPŚ „BARTEK” Kielce
Trasa nr 13 Huta Nowa – Przełęcz Hucka – Święty Krzyż
Kierownik trasy – Bożena Konecka, Elżbieta Pustelna SPŚ Kielce
Trasa nr 14 AUTOKAROWO-PIESZA
Autokarem: Wąchock – Rez. Wykus – Bodzentyn – Nowa Słupia
Pieszo: Nowa Słupia – Święty Krzyż
Trasa nr 15 MARATOŃSKA (dla bardzo ambitnych)
Kielce – Dąbrowa – Masłów – Święta Katarzyna – Łysica – Kakonin – Huta Szklana – Święty Krzyż
Kierownik trasy – Maciej Fatyga – Świętokrzyskie Stowarzyszenie Akademickie

Złota polska jesień jest słynna w świecie, a w górach to wspaniała uczta dla oka. W takiej scenerii odbywał się nasz kolejny rajd. Uczestnicy wszystkich tras z uśmiechem na twarzach i radością wchodzili na szczyt Łysej Góry. Tu spotykali się wszyscy najpierw przy gorącej herbacie i bułeczkach z jagodami, na które zapraszali nowicjusze, a później na Eucharystii.
O godzinie 16:00 do ołtarza polowego ustawionego na podwyższeniu przed Muzeum Świętokrzyskiego Parku Narodowego przybyła proce sja prezbiterów, którą prowadził o. Bernard Briks, miejscowy superior, niosąc relikwie Drzewa Krzyża Świętego, które umieścił na ołtarzu.

Rozpoczęła się koncelebrowana Msza święta w intencjach:
– za Ojczyznę
– za papieża Benedykta XVI
– za przewodników, uczestników rajdu i ich rodziny, której przewodniczył Ordynariusz Diecezji Radomskiej ks. bp Zygmunt Zimowski w asyście biskupów Andrzeja Dzięgi, Adama Odzimka z Sandomierza, biskupów Kazimierza Ryczana i Kazimierza Gurdy z Kielc, oraz 49 księży, uczestników rajdu. W homilii biskup Zimowski mówił:
„Przyszliście na to miejsce, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest dla nas krzyż? Właśnie krzyż jest magnesem, który przyciąga do Chrystusa”.
Apelował do zebranych, by prowadzili święte życie, przypominając słowa Jana Pawła II, który często powtarzał:
„Nie bójcie się być świętymi”.
Pod koniec Mszy świętej komandor Alicja Stanisławska odczytała meldunek z rajdu następującej treści:
Najdostojniejsi i Czcigodni Księża biskupi, Prezbiterzy, Ojcze Superiorze Kustoszu Sanktuarium Świętokrzyskiego, Szanowny Panie Dyrektorze Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz wszyscy uczestnicy rajdu.

Komandor VI Pielgrzymkowego Rajdu Świętokrzyskiego melduje: Ogółem w rajdzie uczestniczyło 3045 osób zebranych w 95 grupach.

Wędrowano 13 trasami naszej świętokrzyskiej ziemi, w tym jedną rowerową długości 40 km, prowadzącą z Kielc na Święty Krzyż, którą pokonało 40 kolarzy, w tym jedna siostra zakonna z grupą młodzieży ze szkoły im. J. Słowackiego w Kielcach.

Najliczniej reprezentowana była trasa nr 1, prowadząca ze Świętej Katarzyny z 893 uczestnikami. Najmłodszy uczestnik rajdu, w wieku 2 lat i 8 miesięcy, wędrował w wózeczku trasą nr 6 ze Skorzeszyec.
W tym roku w Pielgrzymkowym Rajdzie Świętokrzyskim wraz ze swoimi grupami, dotarło na szczyt Łysej Góry 49 kapłanów, 11 sióstr zakonnych, 92 katechetów i opiekunów świeckich.

Wśród uczestników najliczniejszą grupę stanowiła młodzież szkolna od 3-4 klasy szkoły podstawowej, do klas licealnych włącznie, z Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach udział w rajdzie wzięło 95 kleryków.

Szkołę katolicką reprezentowało 132 uczniów pod kierownictwem ks. dyrektora Jacka Kopcia.

Trasy rajdowe zabezpieczało 70 doświadczonych przewodników świętokrzyskich z Kielc, Ostrowca Świętokrzyskiego, Radomia i Sandomierza.

Wśród nas jest ponadto bardzo liczna grupa osób nie zgłoszonych na stosownych listach, a podążająca do sanktuarium, szlakami naszego rajdu.
Oprawę muzyczną i śpiew przygotował Prefekt Szkoły Katolickiej z Kielc ks. Piotr Klimczyk.

Liturgia Mszy Świętej została przygotowana przez Diecezję Radomską,

Z tego miejsca pragnę złożyć najserdeczniejsze podziękowanie Księżom biskupom, koncelebransom, gospodarzom Świętokrzyskiego Sanktuarium Misjonarzom Oblatom Marii Niepokalanej i ich Przełożonemu O. Bernardowi Briksowi, którzy przygotowali miejsce do uroczystej celebry Mszy świętej.

Szczególne wyrazy wdzięczności i podziękowanie składam J.M. Rektorowi Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach ks. dr Jerzemu Ostrowskiemu za radę, wsparcie i wielkie zaangażowanie osobiste w sprawy VI Pielgrzymkowego Rajdu Świętokrzyskiego.

Dziękuję Dyrekcji i pracownikom ŚPN za umożliwienie przeprowadzenia pielgrzymów szlakami turystycznymi Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Podziękowania przekazuję także Akademii Świętokrzyskiej na czele z prof. Adamem Massalskim.

Wiele serdeczności kieruję na ręce kol. Krystyny Niebudek dla grupy służby zdrowia, która z wielką gorliwością czuwała nad zdrowiem i bezpieczeństwem uczestników tego rajdu oraz pielgrzymom tak licznie zgromadzonym u stóp ołtarza w Sanktuarium Krzyża Świętego na Łyścu.

Bóg zapłać
KOMANDOR
VI Pielgrzymkowego Rajdu Świętokrzyskiego
Alicja Stanisławska
Święty Krzyż 24 września 2005 roku.

Wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach ks. dr Władysław Sowa w imieniu nieobecnego (poważna kontuzja nogi) rektora ks. dr Jerzego Ostrowskiego, współorganizatora rajdu, podziękował przewodnikom za organizację, a wszystkim za uczestnictwo i modlitewne spotkanie.

Na zakończenie Mszy świętej bp Andrzej Dzięga zaprosił wszystkich do uczestnictwa w rajdzie w roku przyszłym, kiedy przypada jubileusz tysiąclecia klasztoru:

„Przybywajcie tutaj, kiedy tylko możecie” apelował: „Drzewo Krzyża Świętego, gdy się je uczci, jest źródłem łaski”.

Kończąc Eucharystię biskup radomski pobłogosławił wszystkich uczestników relikwiami Krzyża Świętego.

Tradycyjnie, obsługa rajdu zaproszona została na gorący posiłek,tym razem do „Jadłodajni Benedyktyńskiej”. Organizatorzy zadbali o przewodników i po raz pierwszy zapewnili im po rajdzie zbiorowy powrót ze Świętego Krzyża do Kielc.

Co pisała prasa o rajdzie:
Tygodnik „Niedziela” z dn. 16.10.2005 r. w artykule Władysław Burzawy pt. „Eucharystia siłą życia i wiary”, zamieścił szczegóły z rajdu i refleksje uczestników. Oto niektóre z nich:

Marcin z SANDOMIERZA:
„Idę w tym rajdzie po raz drugi. Bardzo mi się podoba. Jestem z Sandomierza, więc nie często bywam na Świętym Krzyżu, a to takie piękne miejsce. Idę przede wszystkim, aby się pomodlić i podziękować Bogu za wszystko, czego doświadczyłem w tym roku.”

Mateusz z SANDOMIERZA:
„Idę po raz pierwszy. Zachęcił mnie kolega, który dużo opowiadał o rajdzie sprzed roku. Uważam, że takie pielgrzymki powinno się organizować częściej – to jest potrzebne.”

Siostra NAZARENA Z WŁOCH:
„Szłam długą trasą ze Świętej Katarzyny i przyznaję, że jestem zmęczona, chyba trochę źle obliczyłam swoje siły. Ale jestem zadowolona. U nas chyba nie ma takich rajdów.”

Magda z KIELC:
„Wcześniej nie byłam na takim rajdzie. Rodzice pozwolili mi iść, ponieważ szła moja koleżanka i jest to rajd do sanktuarium, a w dzisiejszych czasach rajdy różnie wyglądają. Spotkałam tu dużo miłych ludzi. Na pewno pójdę kolejny raz i już nie mogę się doczekać.”

Tadeusz Lejman – przewodnik z KIELC:
„To jest mój szósty rajd i mogę śmiało powiedzieć, że tego typu wędrówki mają większe „uduchowienie” od innych. Na czym to polega – otóż spotkanie każdej grupy odbywa się przy kościele, gdzie ksiądz z danej parafii prowadzi krótką modlitwę oraz udziela wszystkim błogosławieństwa na drogę. Po tej modlitwie wędruję z lepszym nastawieniem do własnej wiary. Wspomina się często o Stwórcy, bo przecież góry i przyroda to nic innego, jak dzieło wielkiego Boga i można być Mu wdzięcznym za stworzenie świata. Wydaje mi się, że ta wędrówka, kiedy patrzymy na otaczającą nas przyrodę, a później kiedy spotkamy się w świątyni, powoduje, że łatwiej nam jest „rozmawiać z Bogiem”. A to, że w rajdzie bierze udział przede wszystkim młodzież, nam ludziom starszym daje nadzieję i dodaje pewności, że ten rajd służy wychowaniu ludzi młodych w miłości do Boga i Jego dzieła”.