II RAJD ŚWIĘTOKRZYSKI

odbył się 29.09.2001 r.

Patronatem rajd objęli:
Ordynariusz Diecezji Kieleckiej – ksiądz biskup Kazimierz Ryczan
Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej – ksiądz biskup Wacław Świerzawski

Komitet honorowy stanowili:
Rektor WSD w Kielcach – ks. dr Kazimierz Gurda
Dyrektor ŚPN – mgr inż. Jerzy Gajczak
Superior Oblatów na Świętym Krzyżu – o. Karol Lipiński

Współorganizatorami byli:
Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach
Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Diecezji Kieleckiej
Klasztor Ojców Oblatów na Świętym Krzyżu
Dyrekcja Świętokrzyskiego Parku Narodowego
Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach
Przewodnicy Świętokrzyscy PTTK w Kielcach

Komitet organizacyjno–roboczy tworzyli:
Dyrektor Wydz. Duszp. Ogól. Kurii Kieleckiej – ks. dr Jerzy Ostrowski
Kapelan Przewodników Św. w Kielcach – ks. dr Mirosław Cisowski
Klasztor Ojców Oblatów na Świętym Krzyżu – o. Karol Lipiński
Prezes O/Św. PTTK w Kielcach – Kazimierz Micorek
Koło Przewodników Świętokrzyskich PTTK „BARTEK” w Kielcach – Mieczysław Olech
Koło Przewodników Świętokrzyskich PTTK w Kielcach – Krystyna Niebudek
Komandor Rajdu – Alicja Stanisławska
Kierownik Tras – Roman Bajor
Sekretarz Rajdu – Renata Jakóbkiewicz

Celem rajdu było:
– Oddanie czci Relikwiom Krzyża Świętego
– Poznanie historii klasztoru na Łyścu oraz piękna Gór Świętokrzyskich i Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Organizatorzy przygotowali i zapewnili opiekę przewodnicką na 6 trasach:
Trasa nr 1 – Święta Katarzyna – Łysica – Kakonin – Przełęcz Hucka – Święty Krzyż
Kierownik trasy – Jacek Skrzypczak KPŚ Kielce
Trasa nr 2 – Bieliny – Podłysica – Przełęcz Hucka – Święty Krzyż
Kierownik trasy – Krzysztof Bogusz KPŚ „BARTEK” Kielce
Trasa nr 3 – Łagów – Płucki – Kobyla Góra – Trzcianka – Święty Krzyż
Kierownik trasy – Michał Pałczyński KPŚ „BARTEK” Kielce
Trasa nr 4 – Piórków – Przełęcz Jeleniowska – Kobyla Góra – Święty Krzyż
Kierownik trasy – Leszek Segiet KPŚ „BARTEK” Kielce
Trasa nr 5 – Grzegorzewice – Chełmowa Góra – Słupia Nowa – Święty Krzyż
Kierownik trasy – Tadeusz Lejman KPŚ „BARTEK” Kielce
Trasa nr 6 – Przełęcz Hucka – Święty Krzyż (dla seniorów i niepełnosprawnych)
Kierownik trasy – Barbara Michalska KPŚ „BARTEK” Kielce

Kierownictwo rajdu miało do pomocy na trasach dodatkowo 27 przewodników świętokrzyskich ze środowiska kieleckiego. Do biura rajdu telefonicznie zgłoszono 1468 osób. Najwięcej (około 500 osób) wybrało trasę nr 1 ze Świętej Katarzyny. Przeglądając listę zgłoszeń widzimy, skąd zgłaszały się duże grupy i tak: parafia Św. Wawrzyńca z Goszcza spod Słomnik, Gimnazjum nr 2 z Kazimierzy Wielkiej, Gimnazja z Radziemic, Bielin, Krajna, Ćmińska, Daleszyc, Łopuszna, I Gimnazjum Społeczne z Kielc, Szkoły Podstawowe z Nagłowic, Oleszna, Pińczowa, Konieczna, Zespół Szkół Katolickich im. Św. Stanisława Kostki z Kielc, parafie MB Częstochowskiej w Niewachlowie, Wniebowzięcia NMP w Strawczynie, Św. Stanisława w Tumlinie, MB Łaskawej w Jędrzejowie, Podwyższenia Krzyża Świętego w Kazimierzy Wielkiej, Liceum im. gen. W. Sikorskiego we Włoszczowe, Zespół Szkół nr 7 z Kielc, parafianie Trójcy Świętej z Jędrzejowa, katedry kieleckiej, Św. Wojciecha w Kielcach, Św. Stanisława z Kielc, Wniebowzięcia NMP z Szańca, Św. Wojciecha z Janiny, 100-osobowa grupa Oratoryjna z parafii Świętego Krzyża w Kielcach, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum z Nizin, alumni WSD w Kielcach, grupa oazowa z Kielc, pracownicy firmy „MAXTEL” z Kielc, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum z Białogonu oraz grupa turystów z sandomierskiego PTTK.

Organizatorzy prosili o patronat nad rajdem ordynariusza sandomierskiego księdza biskupa Wacława Świerzawskiego, gdyż zakończenie rajdu odbywa się na Świętym Krzyżu, a to jest diecezja sandomierska. Ordynariusz zaproszenie przyjął i na zakończenie rajdu przysłał swojego biskupa pomocniczego.
Rajd odbywał się w piękny, jesienny dzień, a przybywających do klasztoru pielgrzymów ojcowie i nowicjusze serdecznie witali i jak przed rokiem częstowali herbatą i „jagodziankami”.

O godz. 16:00 w kościele na zakończenie rajdu odprawiona została koncelebrowana Msza Święta w intencjach:
– za pomyślność Ojczyzny
– za papieża Polaka – Honorowego Przewodnika Świętokrzyskiego
– za uczestników II Rajdu Świętokrzyskiego, przewodników świętokrzyskich i ich rodziny.
Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Kazimierz Ryczan. W koncelebrze brał udział ks. bp Marian Zimałek z Sandomierza i 30 księży uczestniczących w rajdzie. Oprawę muzyczną przygotowali alumni z WSD w Kielcach. Pod koniec eucharystii komandor rajdu odczytała raport. Po zakończeniu Mszy świętej o. Karol Lipiński zaprosił wszystkich przewodników do klasztornego refektarza na obiadokolację. Podsumowanie rajdu odbyło się 23 XI 2001 roku w Kurii Kieleckiej w obecności biskupa Kazimierza Ryczana, wówczas też wybrano komandora rajdu na rok następny.