XIII Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy

XIII Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy odbył się 29 września 2012 r., a jego przesłaniem było hasło „Kościół naszym domem”. W rajdzie uczestniczyła rekordowa liczba 5190 turystów-pielgrzymów, którzy wędrowali 15 trasami.

W rajdzie wraz ze swoimi grupami uczestniczyło 77 kapłanów, 23 siostry zakonne, 55 katechetów, 227 opiekunów świeckich i 50 kleryków z kieleckiego Wyższego Seminarium Duchownego. Najliczniejszą grupą rajdową – 300 osób – byli uczniowie z Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej imienia świętego Stanisława Kostki. Na Święty Krzyż wędrował także rektor Politechniki Świętokrzyskiej profesor Stanisław Adamczak i Akademicki Klub Turystyki Kwalifikowanej PTTK. Najmłodszymi uczestnikami rajdu była dziesięciodniowa Kinga i piętnastomiesięczny Franciszek Lisowscy, którzy na Święty Krzyż dotarli z rodzicami w wózeczkach, podążając dwukilometrowym szlakiem z przełęczy Huckiej.  Rajd zakończyła uroczysta Msza święta, którą koncelebrowali biskupi Kazimierz Ryczan i Kazimierz Gurda z Kielc oraz Krzysztof Nitkiewicz z Sandomierza. Rajdowe trasy prowadziło stu przewodników świętokrzyskich z całego regionu.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z XIII Świętokrzyskiego Rajdu Pielgrzymkowego „Święty Krzyż 2012” http://www.rajd.pttkkielce.pl/galeria/

Cele Rajdu:

Pokłon Relikwiom Krzyża Świętego
Poznanie historii klasztoru na Łyścu
Podziwianie piękna Gór Świętokrzyskich
Kształtowanie postaw i zachowań w duchu wzajemnej miłości międzyludzkiej i poszanowania otaczającego świata
Podziękowanie za 285 lat Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach
Modlitwa o owocne przeżycie Roku Wiary

Sztab Rajdu:
Komandor Rajdu – Łukasz Zarzycki – Kielce
Wicekomandor Rajdu – Marcin Wroński – Kielce
Wicekomandor Rajdu – Wiesław Czarnecki – Radom
Wicekomandor Rajdu – Dorota Królikowska – Sandomierz
Wicekomandor Rajdu – Alicja Mężyk – Ostrowiec Świętokrzyski
Koordynator Organizacyjny z ramienia Diecezji Kieleckiej – ks. Jacek Kopeć – Kielce
Kierownik tras – Mirosław Kubik – Kielce
Koordynator Organizacyjny z ramienia Samorządu Przewodników – Dominik Kowalski – Kielce
Szef Biura Prasowego – Kamila Zabielska – Niedbała – Kielce
Sekretariat Rajdu – Renata Jakóbkiewicz – Kielce
– Aleksandra Syposz – Kielce
– Martyna Sutowicz – Kielce
– Beata Kowalczyk – Kielce
Szef Służby Medycznej – Krystyna Niebudek – Kielce

Regulamin XIII Świętokrzyskiego Rajdu Pielgrzymkowego „Święty Krzyż 2012”